A A A

Lang Leve Kunst

Op weg naar het Lang Leve Kunst Fonds
2020 was voor Lang Leve Kunst een jaar waarin er veel niet door kon gaan. Tegelijkertijd maakte dit jaar meer dan ooit duidelijk hoe belangrijk deelname aan kunst is voor ouderen. En hoe relevant het Lang Leve Kunst Fonds is. We hebben dan ook samen met onze partners hard gewerkt aan de voorbereiding voor dit fonds. Door de omstandigheden hebben we de lancering van het fonds verplaatst naar januari 2021.
De beperkingen vanwege het coronavirus in het voorjaar maakten een abrupt einde aan veel kunstprojecten voor ouderen. En al snel werd duidelijk dat de voor oktober geplande landelijke conferentie Lang Leve Kunst niet mogelijk zou zijn. Die annulering zette eveneens een streep door de lancering van het Lang Leve Kunst Fonds.

Doorstart projecten en onderzoek
De eerste lockdown had ook grote gevolgen voor het onderzoek Kunst en cultuur in de Langdurige zorg en ondersteuning. Ons fonds is samen met Stichting RCOAK partner in dit ZonMw-programma. We verlenen een financiële bijdrage aan de projecten waarbij het onderzoek plaatsvindt. Beide fondsen besloten aanvullende financiële ondersteuning te geven. Hierdoor konden de meeste projecten en het onderzoek, in en na de zomer, coronaproof doorgaan. Op heel diverse manieren bleven ouderen actief met kunst. Denk aan buiten dansen in kleine groepen en online theaterlessen. Een reeks concerten werd omgezet in de opname van een concertfilm. Een deel van deze innovaties zal ook meerwaarde hebben voor de periode na de COVID-19-pandemie.

Besluit lancering Lang Leve Kunst Fonds
Halverwege het jaar besloten we de lancering van het Lang Leve Kunst Fonds in januari 2021 te plannen, hoe de situatie met het virus dan ook zou zijn. Dit vanuit de overtuiging dat kunstparticipatie door ouderen hoe dan ook dóór moet gaan. De fysieke sluiting van instellingen voor ouderenzorg in het voorjaar heeft pijnlijk duidelijk gemaakt dat gezondheid zoveel meer is dan de afwezigheid van ziekte.
Het Lang Leve Kunst Fonds geeft vanaf 2021 financiële ondersteuning aan projecten die zich richten op actieve kunstbeoefening door ouderen. Projecten die onder meer door de nauwe betrokkenheid van één of meer kunstenaars gericht zijn op talentontwikkeling en inspiratie. Het nieuwe fonds is een initiatief van Fonds Sluyterman van Loo en Stichting RCOAK, het Prins Bernhard Cultuurfonds is sinds de oprichting in 2020 ook aangesloten.

Delen