A A A

Goed oud worden

Goed oud worden, dat is wat ons fonds voor ouderen beoogt.
We willen eraan bijdragen dat mensen op een goede manier oud worden. Dat ze zich ook als oudere thuis voelen in deze tijd, in hun eigen buurt. In de afgelopen jaren hebben wij via onderzoek, projecten en heel veel gesprekken inzicht verkregen in wat hiervoor nodig is. Het komt neer op een nieuwe visie op ouderdom als zelfstandige levensfase. Deze visie is geen elevator pitch en kunnen we niet in drie zinnen vertellen. Toch vinden we het belangrijk om haar te delen. Omdat we ervan overtuigd zijn dat ons verhaal een nieuw licht werpt op ouder worden en ouderdom. En omdat het groeit als we het doorvertellen, als mensen het wikken, wegen, bekritiseren en beleven.

Kennisbijeenkomst
Wat betekent ouder worden, voor jezelf en je relatie met andere ouderen? Samen met Stichting RCOAK hebben we een kennisbijeenkomst ontwikkeld gericht op deze thematiek. De bijeenkomsten zijn voor vrijwilligers en professionals die actief zijn in burgerinitiatieven voor ouderen. We willen de deelnemers bewust maken wat ouder worden betekent en hen tips geven. De workshops sloegen aan. Deelnemers herkenden wat er werd verteld en vonden de bijeenkomst inspirerend en soms ook confronterend. We startten voortvarend in 2020. Door de corona-uitbraak in maart waren groepsbijeenkomsten niet langer mogelijk. We hebben besloten de geplande bijeenkomsten uit te stellen. We kunnen ons doel en onze doelgroep minder goed bereiken in een online bijeenkomst.

Vlogs
Onze coördinator Rieke Schouten is in 2020 gestart met een vlogserie Growing old. Daarmee delen we onze kennis over ‘Goed oud worden’ ook digitaal. We bereiken zo meer en andere mensen. Rieke heeft vlogs gemaakt over beeldvorming over ouderen, het zelfbeeld van ouderen en leeftijdsdiscriminatie. In 2021 zal zij nieuwe vlogs over onderwerpen rond Goed oud worden toevoegen aan het YouTube-kanaal.

Samenwerkingspartners
De kennisworkshops Goed oud worden organiseerden we in samenwerking met Koninklijke Nederlandse Heidemij en Nederland Zorgt voor Elkaar. Beide organisaties hebben een groot netwerk van vrijwilligers. Ze ondersteunen initiatieven van bewoners om zich in te zetten voor hun wijk, buurt of dorp. Samen met onze partners werkten we aan een leerroute ‘Goed oud worden’. Onze kennisbijeenkomst is daar een onderdeel van. We hebben de intentie de leerroute in 2021 aan te gaan bieden via de Ella Vogelaar Academie voor Gemeenschapskracht. Deze is in 2020 op initiatief van onder andere Nederland Zorgt voor Elkaar opgericht.

Delen