A A A

Onderzoek & publicaties LLKF

Om het Lang Leve Kunst Fonds een goede inhoudelijke basis te geven, hebben we vooronderzoek laten uitvoeren.

In 2019 heeft PWC Strategy& een macro-economische verkenning gedaan naar de maatschappelijke opbrengst van kunstbeoefening door 75-plussers. Op basis van conservatieve interpretatie van big data maakt PWC het aannemelijk dat de kosten van deze kunstbeoefening meer dan goed worden gemaakt door besparingen op eerstelijnsgezondheidszorg, op het bezetten van verkeerde bedden door senioren en door enig uitstel van opname in een verpleeghuis. Als we ons zouden beperken tot kwetsbare 75-plussers, valt de besparing nog groter uit. Helaas is het lastig om deze uitkomsten in de praktijk in te zetten: de besparingen op zorgkosten komen immers ten goede aan de zorgverzekeraars terwijl gemeenten (WMO), fondsen en andere private financiers de kosten voor kunstprojecten dragen.

Werkzame elementen
ZonMW laat met financiering van de ministeries van VWS en OCW, onderzoek uitvoeren naar de werkzame elementen en effecten van kunstbeoefening door ouderen. Deze effecten worden daardoor voor een breder publiek inzichtelijk en bruikbaar. Het uiteindelijke doel is dat de inzet van kunstinitiatieven een vast element wordt in de langdurige zorg en ondersteuning. In december 2019 gunde ZonMW de opdracht voor deze onderzoeken aan Leyden Academy. Het onderzoek richt zich op veertien projecten voor zelfstandig wonende ouderen die worden gefinancierd door ons fonds, Stichting RCOAK en VSBfonds, en op vier programma’s bij de zorgaanbieders AxionContinu, Vitalis, Florence en Cordaan.

Magazine
Begin 2019 besloten we om in 2020 een eenmalig magazine Lang Leve Kunst te publiceren. Het magazine zal een veelkleurige verzameling van reportages bevatten die verschillende facetten belichten van wat kunstbeoefening met ouderen doet. Ook de resultaten van de hierboven genoemde ZonMW-onderzoeken publiceren we in dit magazine.

Conferentie Lang Leve Kunst
Wij waren van plan om op 29 oktober 2020 de resultaten van de onderzoeken van PWC Strategy& en ZonMW te delen op een grote conferentie. Vanwege de coronacrisis hebben wij moeten besluiten de conferentie te verplaatsen naar 2021. We zouden de conferentie organiseren met Stichting RCOAK en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Andere partners waren het Landelijk Kenniscentrum voor Cultuureducatie en Amateurkunst en het Fonds voor Cultuurparticipatie. Het Lang Leve Kunst Fonds zal wel van start gaan in de loop van 2020.

Delen