A A A

Voordeouderen.nl

Op voordeouderen.nl start je je eigen inzamelactie.
Zo draag je bij aan een initiatief voor het welzijn van ouderen in je buurt. Als dit initiatief draait om ‘actief bezig zijn’ van ouderen, maak je kans op een verdubbelingspremie. Fonds Sluyterman van Loo, Stichting RCOAK, Fonds 1818 (voor de regio Den Haag) en Stichting Dioraphte betalen deze premie en de overhead. De premie bedraagt per project maximaal € 2.000 of maximaal 50% van het doelbedrag. Voordeouderen.nl is ondergebracht bij het grote platform Voorjebuurt.nl. Dit platform verzorgt de organisatie, publiciteit en begeleiding van aanvragers.
Voordeouderen.nl is een voortzetting van het verdubbelingsprogramma Premieplan. Het maakte in 2019 een vliegende start, met 203 projecten voor in totaal € 275.678. Aan deze activiteiten namen meer dan 21.000 ouderen deel. Het liep zo hard, dat het budget halverwege 2019 al op was. Daarom besloten we in 2020 twee rondes te organiseren, één in januari, en één in juli.
De resultaten van voordeouderen.nl hebben vanzelfsprekend sterk geleden onder de COVID-19-pandemie. Ouderen die iets voor ouderen organiseren, valt niet goed te rijmen met de opgelegde beperkingen. Het budget lag dankzij deelname van Stichting Dioraphte in 2020 € 40.000 hoger dan in 2019. Vanwege de coronavirus beperkingen hebben we het maar voor ongeveer de helft kunnen uitgeven. In 2021 zal het, zeker in het eerste halfjaar, ook nog wel moeizaam gaan. Halverwege het jaar zullen we bekijken of deze formule houdbaar is.

Vakantie Impuls
De zomervakantieperiode duurt voor veel thuiswonende ouderen heel lang. De meeste vrijwilligers die met hen activiteiten ondernemen zijn dan weg, net als hun kinderen en kleinkinderen. Dat maakt de zomerweken vaak stil en saai. In 2019 vroeg het Oranjefonds ons om mee te doen met een experimentele actie. Zij wilden organisaties stimuleren om in de zomer extra activiteiten te organiseren. Om voor een bijdrage in aanmerking te komen, moesten organisaties in juni, juli, augustus minimaal zes activiteiten organiseren. Steeds voor dezelfde groep ouderen. De resultaten waren uitstekend. Daarom hebben wij, evenals Stichting RCOAK, besloten om Vakantie Impuls in 2020 voort te zetten. Het totale budget werd verhoogd van € 250.000 naar € 300.000. Het Oranjefonds droeg € 150.000 bij, Fonds Sluyterman van Loo en RCOAK ieder € 75.000. Vakantie Impuls heeft uiteindelijk geleid tot 110 gehonoreerde projecten voor ruim € 248.000. De drie partners deden gezamenlijk de besluitvorming. Veel dank zijn we verschuldigd aan het Oranjefonds, dat de projectadministratie en financiële afhandeling verzorgde.
We zullen in 2021 Vakantie Impuls voor de derde maal volgens dezelfde formule uitvoeren. Daarna evalueren we met elkaar de drie edities. Op basis daarvan gaan we besluiten over de toekomst van Vakantie Impuls.

Delen