A A A

Samenwerking

Fonds Sluyterman van Loo kan zijn werk niet doen zonder de samenwerking met onze gewaardeerde partners.

  • In het themaprogramma Lang Leve Kunst werkte ons fonds samen met mede-initiatiefnemer Stichting RCOAK, Prins Bernhard Cultuurfonds, VSBfonds, PWC Strategy&, het Landelijk Kenniscentrum voor Cultuureducatie en Amateurkunst, het Fonds voor Cultuurparticipatie, ZonMW en het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het programma wordt gecoördineerd door Bureau Liriek.
  • Ook het themaprogramma Thuis in deze Tijd is een gezamenlijk initiatief van Stichting RCOAK en ons fonds. Daarnaast waren betrokken Adessium Foundation, Vereniging Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij, Leyden Academy, Longitudinal Aging Study Amsterdam(VUmc), Dynamo Advies, LSA (landelijk netwerk van bewonersinitiatieven) en Nederland Zorgt Voor Elkaar. Bureau Liriek coördineert ook Thuis in deze Tijd.
  • We werken al vele jaren samen met Stichting het Pape-Fonds en Stichting Anslo’s Hofje – De Eendracht in het kader van ons reguliere subsidieprogramma.
  • Het Amsterdams Fondsenoverleg, waaraan onze secretaris-directeur deelneemt, kwam tweemaal bijeen.
  • Aan het Ouderenfondsenoverleg namen onze projectadviseurs deel. Dit overleg vond tweemaal plaats.
  • Onze secretaris-directeur was aanwezig bij beide Algemene Ledenvergaderingen van de vereniging van Fondsen in Nederland. De Commissie Ledenwerving, waarvan hij deel uitmaakt, vergaderde driemaal. Ten behoeve van de Werkgroep Totaal Rendement op Vermogen leverden wij gegevens over onze beleggingsportefeuille aan. Onze beide projectadviseurs namen deel aan de halfjaarlijkse bijeenkomsten voor projectadviseurs.
  • In Samenwerkende Fondsen Cariben werkten wij samen met Oranjefonds, Kansfonds, Stichting RCOAK, Kinderpostzegels Nederland en de adviescolleges c.q. adviseurs op de eilanden. Onze secretaris-directeur en projectadviseur Maurits van Heek namen in november deel aan een vijfdaags werkbezoek, dat in het teken stond van afronding van het programma Samen Oud en een onderzoek door Avance Impact.
  • Wij vormen, samen met negen andere vermogensfondsen, het Filantropisch Gilde Oude Kerk Amsterdam. Het Gilde organiseerde in november 2019 de bijeenkomst Anders Kijken, waarbij we 60 deelnemers in de kerk konden verwelkomen.
  • De secretaris-directeur is waarnemer van de programmacommissie Kunst en Cultuur in de langdurige zorg en ondersteuning, van ZonMW. Hij woonde de eerste twee vergaderingen bij, waaronder de installatievergadering.
Delen