A A A

Samenwerking

Fonds Sluyterman van Loo kan zijn werk niet doen zonder de samenwerking met onze gewaardeerde partners.

 • Bij Lang Leve Kunst werken we al sinds 2013 samen met mede-initiatiefnemer Stichting RCOAK. Andere partners in dit programma zijn Prins Bernhard Cultuurfonds, VSBfonds, het Landelijk Kenniscentrum voor Cultuureducatie en Amateurkunst LKCA, ZonMW, het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Sociaal en Cultureel Planbureau.
 • In het kader van door Stichting RCOAK en ons ontwikkelde kennisbijeenkomsten ‘Goed oud worden’, werken wij samen met KNHM (Vereniging Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij). Andere partners zijn Leyden Academy), Dynamo Advies, LSA (landelijk netwerk van bewonersinitiatieven), Nederland Zorgt Voor Elkaar en de Ellen Vogelaar Academie.
 • Samen met Oranjefonds en Stichting RCOAK organiseerden we voor de tweede keer Vakantie Impuls. Hiermee stimuleren we dat er tijdens de zomervakantie activiteiten plaatsvinden voor ouderen die niet met vakantie gaan.
 • We verzorgen al vele jaren voor Stichting het Pape-Fonds en Stichting Anslo’s Hofje – De Eendracht de advisering en afhandeling van ouderenprojecten.
 • Het Amsterdams Fondsenoverleg, waaraan onze secretaris-directeur deelneemt, kwam tweemaal bijeen.
 • Aan het Ouderenfondsenoverleg namen onze projectadviseurs deel. Dit overleg vond tweemaal plaats.
 • Onze secretaris-directeur nam deel aan beide Algemene Ledenvergaderingen van de FIN (Vereniging van Fondsen en Foundations in Nederland). De Commissie Ledenwerving, waarvan hij deel uitmaakt, vergaderde driemaal. Ten behoeve van de Werkgroep Totaal Rendement op Vermogen leverden wij gegevens over onze beleggingsportefeuille. Onze beide projectadviseurs namen deel aan de halfjaarlijkse bijeenkomsten voor projectadviseurs.
 • In Samenwerkende Fondsen Cariben werken wij samen met Oranjefonds, Kansfonds, Stichting RCOAK, Kinderpostzegels Nederland en de adviescolleges c.q. adviseurs op de eilanden. Het gebruikelijke jaarlijkse werkbezoek aan de eilanden in november, kon dit jaar niet plaatsvinden.
 • Wij vormen, samen met negen andere vermogensfondsen, het Filantropisch Gilde Oude Kerk Amsterdam. Het Gilde kwam enige malen bijeen.
 • Onze secretaris-directeur is waarnemer van de programmacommissie Kunst en Cultuur in de langdurige zorg en ondersteuning, van ZonMW. Deze kwam viermaal bijeen.
 • Op verzoek van de Bavo Stichting Heemstede verzorgen wij sinds november 2020 de advisering over aanvragen, de projectadministratie en de afhandeling van de aanvragen. Medio 2021 evalueren wij deze nieuwe samenwerking.
Delen