A A A

Samenwerkende fondsen Cariben

Sinds 2009 maken wij deel uit van de Samenwerkende Fondsen Cariben.
Onze partners zijn Kansfonds, Oranjefonds, Kinderpostzegels, Stichting RCOAK en de adviescollegesen adviseurs op de eilanden. De coördinatie was ook in 2020 in de vertrouwde handen van Kansfonds.In 2019 besloten we om ons meer te gaan richten op verbindende en stimulerende initiatieven voor thuiswonende ouderen. Dit gaat ten koste van bijdragen aan zorginstellingen. Daarnaast besloten we om bij te dragen aan het vinden van oplossingen voor vervoerproblemen. Zonder eigen vervoer zijn activiteiten vaak onbereikbaar.

Noodhulp
Door de corona-crisis is van deze voornemens nog weinig terechtgekomen. De organisaties die wij ondersteunen, hadden andere urgente zaken aan hun hoofd. Want al snel ontstonden op alle eilanden problemen met voedselvoorziening. Dit betrof niet alleen ouderen, maar een groot deel van de bevolking, ook de vele ongedocumenteerden. Het bieden van noodhulp is geen statutaire doelstelling van ons fonds en ons beleid is er niet op gericht. Toch hebben we bij wijze van uitzondering tweemaal een relatief groot bedrag beschikbaar gesteld voor de distributie van voedselpakketten. In de zomer betrof dit pakketten voor ouderen op Aruba en Sint Maarten. In december leverden we een gecoördineerde algemene bijdrage aan een samenwerkingsverband van humanitaire organisaties op Curaçao voor aanvullende voedselhulp. Dit stond onder leiding van de Voedselbank Curaçao.

Evaluatie
Met hulp van Van de Bunt Adviseurs hebben de Samenwerkende Fondsen Cariben hun werkwijze geëvalueerd. We hebben hierbij vooral gekeken naar de interactie tussen de fondsen voor de gezamenlijke doelstellingen. De samenwerking is tamelijk complex. We zijn met vier partnerfondsen en werken op de eilanden met lokale adviseurs. Hierdoor duren processen soms langer dan wenselijk. Zo waren er meer aandachtspunten om te benoemen en met elkaar te bespreken. De evaluatie heeft een aantal zeer bruikbare aanknopingspunten opgeleverd voor verbetering en stroomlijning van de samenwerking. In het voorjaar van 2021 gaan we concrete stappen nemen met aanpassing van de werkwijze.

Delen