A A A

Gehonoreerde aanvragen

Het jaar 2020 liet mooie ontwikkelingen zien: meer aanvragen, vele nieuwe organisaties. De stijgende lijn die we vorig jaar constateerden, heeft zich in 2020 voortgezet. Dat was tegen de verwachting in. Want in de zomer kregen we te maken met een forse terugval in het aantal aanvragen. We sloten het jaar af met 369 aanvragen van 330 organisaties. In 2019 ontvingen we 343 aanvragen. In 2019 kwam 41% van organisaties waarvan we nog niet eerder een aanvraag hadden ontvangen. Dit jaar was dat bijna de helft. We zijn blij dat 66% van de aanvragen van dusdanige kwaliteit was, dat wij ze konden honoreren. Ook al ligt dit wel lager dan de 74% van vorig jaar. Wij kenden voor in totaal € 1.634.859 aan bijdragen toe aan 244 projecten. Daarnaast hebben we aan crowdfunding platform voordeouderen.nl een bijdrage van € 173.791 beschikbaar gesteld. Via dit platform hebben we 78 kleine initiatieven gehonoreerd. Deze bijdrage telt in de overzichten mee als één project.
Gehonoreerde aanvragen

Delen