A A A

College van Regenten

Het College van Regenten kwam viermaal in vergadering bijeen, waarvan eenmaal digitaal.

Aan de orde kwamen onder meer:

 • het vermogensbeheer,
 • de jaarrekening en het bestuursverslag 2019,
 • de begroting 2021,
 • beleid,
 • besluitvorming over aanvragen,
 • thematische subsidieprogramma’s,
 • de oprichting van het Lang Leve Kunst Fonds,
 • samenwerking met Stichting RCOAK,
 • governance,
 • het beheer van wooncomplex Nieuw Akerendam,
 • het beheer van Akerendam,
 • de samenstelling van het College van Regenten en
 • de benoeming van een nieuwe directeur.

Het mandaat van voorzitter Els Swaab werd met één jaar verlengd, tot 31 maart 2021. Koeno Sluyterman van Loo, secretaris-directeur, zal haar per die datum opvolgen.

Delen