A A A

Buitenplaats Akerendam

Fonds Sluyterman van Loo is van oudsher (1916) gevestigd op de uit 1636 stammende buitenplaats, het rijksmonument Akerendam in Beverwijk. Het in standhouden van Akerendam en het 2,5 hectare grote park, is een statutaire verantwoordelijkheid.

Culturele evenementen
De Open Tuinen Dagen, die wij een paar keer per jaar organiseren, kwamen dit jaar helaas te vervallen. Datzelfde gold voor onze deelname aan Open Monumentendag. De plannen voor een concertserie in de tuinzaal hebben we moeten uitstellen. Daags voor aanvang van de tweede lockdown in december, hebben we toch nog een concert kunnen organiseren. We deden dit in samenwerking met MouseEar Concerts. De musici voerden hun programma driemaal achtereen uit voor een zeer klein publiek. Een intiem, muzikaal lichtpunt als afsluiting van het jaar.

Gracht
In 2018 constateerden deskundigen dat de beide bruggen en de keermuren van de gracht rond het huis, aan restauratie toe zijn. De keermuren zijn voor het grootste deel bijna 400 jaar oud. In januari 2020 startten we met de werkzaamheden. Begin 2021 vond de oplevering plaats. De werkzaamheden waren in technisch opzicht complex en in financiële zin ingrijpend. De kosten bedroegen ca. € 1,8 miljoen. De Provincie Noord-Holland droeg bij met een subsidie van € 392.066.

Vijver
Na een jarenlange voorbereiding konden we halverwege 2020 beginnen met de restauratie van de grote vijver. We deden dit in goed overleg met de Monumentencommissie Beverwijk en de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. We vervingen een in technisch opzicht mislukte bakstenen reconstructie van de geometrische barokvijver. De vijver stamt uit 1730; de reconstructie uit de jaren ’60 en ’90. We maakten een reconstructie van de landschappelijke vijver met houten beschoeiing, zoals deze er rond 1850 uitzag. Dankzij deze ingreep hebben we de belevingswaarde van het park rond Akerendam sterk verhoogd. Het werk vlotte snel. In januari 2021 konden we aan de slag met de afwerking, zoals het planten van bomen en heesters. Beide projecten werden door hetzelfde, zeer gekwalificeerde team uitgevoerd. Zij wisten de overlast, die natuurlijk onvermijdelijk was, tot een minimum te beperken.
Lees meer over dit werk.
vijver, restauratie

 

 

 

 

Delen