A A A

Inleiding

We kijken terug op een jaar dat optimistisch begon. Het eindigde ook met een zeker optimisme. Daartussen werd de wereld op z’n kop gezet door de opkomst van het coronavirus. We startten 2020 met optimisme door de mooie beursresultaten van 2019. Dit rendement geeft ons fonds ruimte voor mooie activiteiten.

We keken uit naar de lancering van het Lang Leve Kunst Fonds. De voorbereidingen voor een grote conferentie waren in volle gang. We zouden aan 800 deelnemers de voorlopige resultaten presenteren van het onderzoek dat aantoont wat kunstbeoefening met ouderen doet. Helaas moesten wij de conferentie annuleren en de lancering van het fonds uitstellen.

De eerste lockdown stelde de organisaties die wij financieren voor een grote vraag. Hoe konden zij nu nog activiteiten organiseren om ouderen samen te brengen? Om hen in staat te stellen nieuwe ideeën te ontwikkelen, hebben wij tijdelijk een vereenvoudigde en versnelde aanvraagprocedure ingesteld. Deze bleek in een grote behoefte te voorzien. In korte tijd ontvingen wij 81 aanvragen voor alternatieve ideeën. Hiervan hebben we er 57 gehonoreerd met in totaal € 323.667.

Het is fantastisch hoeveel creativiteit er loskwam. Ook dankzij het mooie zomerweer konden duizenden ouderen toch aan een waaier van aangepaste projecten deelnemen. Dit was extra welkom omdat het welbevinden van ouderen volledig buiten beeld raakte. Vooral bij degenen die in instellingen wonen. Sinds die eerste lockdown hebben vrijwel alle organisaties bij hun aanvragen rekening gehouden met de nieuwe omstandigheden. Wij hebben ook besloten het projectenbudget eenmalig te verhogen met € 0,5 miljoen. Hierdoor hebben wij in totaal voor ruim € 1,8 miljoen aan toezeggingen kunnen doen.

In december benoemde het College van Regenten Lonneke Regter tot nieuwe directeur. Per 1 februari 2021 volgde zij Koeno Sluyterman van Loo op. Hij heeft deze functie twintig jaar vervuld en nam op 31 maart 2021 de voorzittershamer over van Els Swaab. Zij heeft negen jaar met veel wijsheid en innemendheid leiding gegeven aan ons fonds.

Het jaar eindigde met hoop op terugkeer naar een samenleving waarin ontmoetingen vanzelfsprekend zijn. Onze sector heeft in korte tijd veel geleerd van de opgelegde beperkingen. Dankzij nieuwe technieken en met veel inventiviteit werden heel veel ouderen bereikt. Er kwamen ook mensen bij die we voorheen niet in het vizier hadden. Deze lessen zullen ook in de toekomst van grote waarde zijn. Opnieuw is gebleken hoe groot het aanpassingsvermogen van mensen is. Ondanks alles draaide de wereld door. We kijken terug op een voor ons fonds ook in positieve zin, dynamisch jaar.

Delen