A A A

Resultaten 2020

Verantwoord beleggen
Periodiek laten wij onze beleggingen beoordelen op ESG-criteria (Environmental Social Corporate) Het document verantwoord beleggen beschrijft onze visie op beleggen en hoe we dit in de praktijk brengen. Eind 2020 voldeden al onze beleggingen in passief beheerde fondsen aan de door ons gehanteerde criteria.

Kosten
Ons nieuwe beleggingsbeleid heeft geleid tot verlaging van de totale kosten. De directe beheerkosten (beheervergoeding, bankkosten en btw) kwamen dit jaar uit op € 187.320. Dit is 0,26% van het gemiddeld belegd vermogen. In 2019 was dit 0,33%. De indirecte kosten in de onderliggende beleggingsfondsen bedroegen € 141.757. Dit is 0,20% van het gemiddeld belegd vermogen (2019: 0,24%). Door de overgang naar nieuw beleggingsbeleid hebben we eenmalig relatief hoge instapkosten voor nieuwe fondsen betaald. Dit was in totaal € 73.907 (0,10% van het gemiddeld belegd vermogen).

Resultaten 2020
In de loop van 2020 hebben de beleggingsresultaten grote uitslagen laten zien. Door de COVID-19-pandemie gingen de financiële markten in maart hard onderuit. Op het dieptepunt, medio maart, bedroeg het rendement ca. -15%. Mede dankzij de wereldwijde sterke monetaire en fiscale stimulans, zijn de financiële markten sterk hersteld.
Op het dieptepunt van de markt hebben we tweemaal aandelenfondsen bijgekocht. In de zomer profiteerden we van het sterke herstel door winst te nemen. Met als gevolg dat we het jaar konden afsluiten met een mooi resultaat van +7,5%, gelijk aan de benchmark.
Beleggen, resultaten

Delen