A A A

Maatschappelijke investeringen

Nieuw Akerendam
Het jaar begon met een nieuwe bestuurssamenstelling en een nieuwe manager. Toen iedereen zijn plek weer had gevonden, sloeg het cornavirus toe. Nieuw Akerendam ging net niet op slot; bewoners bewaakten de poorten. Het sociale leven stortte volledig in en bewoners mochten geen of beperkt gebruik maken van onder meer de Tuynsael. Een kopje koffie, een gezamenlijke maaltijd, een spelletje kaart of een borreltje, het was er niet meer bij. Voor het eerst in zijn bestaan werd het gezellige kerstdiner afgelast. Het evenement van het jaar, bewoners verheugen zich er lang van tevoren op. Ter compensatie heeft Nieuw Akerendam mooie kerstpakketten uitgedeeld. Door een strakke hand bleef corona buiten het complex. Het afgelopen jaar overleden dertien bewoners en mochten we negen nieuwe bewoners verwelkomen. De leegstand was, ondanks corona, lager dan in 2019.Maar kleine appartementen blijken lastiger te verhuren. Het aantal vaste contracturen voor de servicecoördinatoren is in 2020 naar beneden gebracht. Nieuw Akerendam vangt dit op door het inzetten van een flexibele schil van oproepkrachten. Dit leidt tot een kostenreductie op langere termijn.
De vernieuwde website geeft toekomstige bewoners een heldere inkijk op de mogelijkheden van deze woonvorm met service en sociale cohesie. Ouderen behouden niet alleen hun vrijheid, maar krijgen ook de mogelijkheid om via allerlei activiteiten hun hun leven naar eigen inzicht in te richten.
In 2020 zou er een inhaalslag gemaakt worden in renovatie, onderhoud en verduurzaming. De familiekamer, multifunctionele ruimte en kantoren zijn opgeknapt. Een aantal andere projecten zijn in de steigers gezet. Qua exploitatie heeft Nieuw Akerendam een matig jaar achter de rug met een klein negatief resultaat. Hogere personeelskosten, schoonmaakkosten en forse investeringen in onder andere onderhoud en vernieuwingen, zijn de belangrijkste oorzaken. De komende jaren zullen door de inhaalslagen de resultaten onder druk blijven staan.

InvestMZ
Ons fonds was voor vijftig procent aandeelhouder van het Investeringsfonds Maatschappelijke Zorg; InvestMZ. De andere aandeelhouder en initiatiefnemer was Stichting Else. Sinds 2014 investeerde InvestMZ in ondernemingen die innovatieve producten en diensten ontwikkelen voor duurzame verbetering van de maatschappelijke (gezondheids-)zorg. In de afgelopen jaren is gebleken dat de fondsomvang van € 2 miljoen het moeilijk maakte om succesvol te opereren. Bovendien zagen wij weinig kansrijke investeringsmogelijkheden. Daarbij komt dat de kosten naar verhouding hoog waren en de slagkracht van het parttime management beperkt. In 2018 hebben we besloten vanuit InvestMZ geen nieuwe investeringen meer te doen. In 2020 hebben we een begin gemaakt met de liquidatie. De nog resterende commitment vanuit de beide aandeelhouders hebben we gebruikt om INZET te starten. Qua financieel rendement is InvestMZ geen succes geworden, er is zelfs sprake van verlies op de inleg. Wel is enig maatschappelijk rendement gegenereerd door de investering in Learning Community Andere Handen.

Coöperatie INZET
INZET, Investeren in Zelfstandigheid en Technologie, is een coöperatie gericht op maatschappelijke investeringen in e-health technostarters. In 2019 werd INZET opgericht door Fonds Sluyterman van Loo, Stichting Else, de Nierstichting, ReumaNederland, Het Gehandicapte Kind, de Maag Lever Darm Stichting, Alzheimer Nederland en KWF Kankerbestrijding. De deelnemers aan INZET zetten ook hun netwerk en expertise in om dit investeringsfonds tot een succes te maken. In totaal is er € 5,45 miljoen aan privaat geld gecommitteerd, inclusief kosten. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zal tot een bedrag van € 3,45 miljoen de investeringen matchen door leningen te verstrekken aan INZET. Er is daarmee € 6,9 miljoen beschikbaar om te investeren. Fonds Sluyterman van Loo bezit een belang van 12,1%. Eind 2020 werd de eerste investering gedaan, in IClusion, een platform voor klinisch onderzoek.

Delen