A A A

Maatschappelijke investeringen

Nieuw Akerendam
Naast Akerendam ligt het serviceappartementencomplex Nieuw Akerendam. Dit werd door Fonds Sluyterman van Loo in het kader van zijn statutaire doelstellingen, in 1977 gebouwd en in 1988 uitgebreid. Het complex bestaat uit 114 seniorenappartementen en een aantal gemeenschappelijke ruimten, waaronder een grote zaal voor activiteiten. Nieuw Akerendam voorziet in een grote behoefte en biedt een veilige, mooie, centraal gelegen en gezellige woonomgeving die ouderen in staat stelt tot op vergevorderde leeftijd zelfstandig te wonen. Een actieve huurdersvereniging behartigt de belangen van de bewoners. Een activiteitencommissie organiseert jaarlijks tientallen activiteiten. Hierbij spelen de 24 uur per dag aanwezige servicecoördinatoren en de vele vrijwilligers een onmisbare rol.
De exploitatie van het complex ligt in handen van Stichting Nieuw Akerendam, een dochterstichting van Fonds Sluyterman van Loo. De afgelopen tien jaar werkte Stichting Nieuw Akerendam nauw samen met Viva! Zorggroep uit Velsen-Noord, voor diensten zoals verhuur, locatiemanagement en beheer van de gebouwen. Omdat deze dienstverlening niet langer in het beleid van Viva! Zorggroep past, hebben wij besloten om met ingang van 2020 alles weer in eigen hand te nemen. Een interimmanager heeft in het afgelopen jaar voortvarend achterstallig onderhoud aangepakt, verbeterplannen in werking gezet, rust gebracht binnen de organisatie en de weg geëffend voor de nieuwe locatiemanager, Jeroen Wassenaar, die op 1 januari 2020 is begonnen.
Het College van Regenten van Fonds Sluyterman van Loo benoemt en ontslaat de bestuursleden van Stichting Nieuw Akerendam. In december namen we afscheid van interim-voorzitter Lucien van Ruth en bestuurslid Guus van der Meijden onder dankzegging voor hun jarenlange betrokkenheid en inzet. Penningmeester Ewald Zwager hebben we per 1 januari 2020 benoemd tot voorzitter en voormalig interimmanager Carla van Bezu tot penningmeester. Het College van Regenten heeft besloten dat voortaan de secretaris-directeur van Fonds Sluyterman van Loo deel uitmaakt van het bestuur van Stichting Nieuw Akerendam. Daarom is Koeno Sluyterman van Loo per 1 januari 2020 benoemd tot secretaris.

InvestMZ
Ons fonds is voor vijftig procent aandeelhouder van het Investeringsfonds Maatschappelijke Zorg (InvestMZ). De andere aandeelhouder (en initiatiefnemer) is Stichting Else. Sinds 2014 investeert InvestMZ in ondernemingen die innovatieve producten en diensten ontwikkelen voor duurzame verbetering van de maatschappelijke (gezondheids-)zorg. Het maatschappelijk rendement van de investeringen staat voorop. Eventueel financieel rendement vloeit terug naar de beide aandeelhouders. In de afgelopen jaren is gebleken dat de fondsomvang van € 2 miljoen het moeilijk maakte om succesvol te opereren. Daarbij komt dat de kosten naar verhouding hoog zijn en de slagkracht van het parttime management beperkt. In 2018 hebben we besloten vanuit InvestMZ geen nieuwe investeringen meer te doen en de beide nog in het fonds aanwezige investeringen, uit te laten managen.
Qua financieel rendement is InvestMZ geen succes geworden, er is zelfs sprake van verlies op de inleg. Wel is enig maatschappelijk rendement gegenereerd door de investering in Learning Community Andere Handen.

Coöperatie INZET
Daarnaast realiseerde InvestMZ nog een andere vorm van maatschappelijk rendement. Het management van InvestMZ heeft samen met enkele vermogens- en gezondheidsfondsen in 2018 tweemaal ingetekend op een tender van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), gericht op investeringen in e-health technostarters. Dit voorstel, onder de naam INZET (Investeren in Zelfstandigheid En Technologie) bleek nog niet rijp genoeg, maar de terugkoppeling van de RVO was wel aanleiding om een derde poging te wagen in maart 2019. Dit keer werd het voorstel wel gehonoreerd. INZET is een coöperatie van het Gehandicapte Kind, de Nierstichting, ReumaNederland, Stichting Else, Fonds Sluyterman van Loo, InvestMZ, de Maag Lever Darm Stichting, Alzheimer Nederland, KWF Kankerbestrijding en Shaerpa. Bij Shaerpa is het fondsmanagement belegd. Enkele zorgorganisaties en -verzekeraars hebben hun commitment uitgesproken. De deelnemers aan INZET zetten, naast vermogen, hun netwerk en expertise in om dit investeringsfonds tot een succes te maken. In totaal is er € 5,45 mln. aan privaat geld gecommitteerd (incl. kosten) en de RVO heeft een lening van € 3,45 mln. verstrekt. Er is in totaal € 6,9 mln. beschikbaar om te investeren. Fonds Sluyterman van Loo bezit een belang van 12,1%. Het fonds INZET heeft een looptijd van tien tot twaalf jaar; in de eerste zes jaar moeten de investeringen plaatsvinden. Een onafhankelijke investeringscommissie besluit over de investeringen. Elke investering moet binnen de statutaire doelstelling resp. het beleid van tenminste twee van de leden passen. In 2019 werden nog geen investeringen gedaan.

Fondsen op naam
De opbrengst van het Mies Loder Fonds, dat al 30 jaar bestaat, werden conform de doelstelling beschikbaar gesteld aan de activiteitencommissie van Nieuw Akerendam, die hiermee busreisjes en andere activiteiten voor de bewoners organiseerde.
De opbrengst van het De Valk-Rodi Fonds, € 38.000,-, hebben we gebruikt voor Vakantiedip, een experimentele actie om organisaties te stimuleren in de zomer extra activiteiten te organiseren.

Delen