A A A

Beleggingsbeleid

In het eerste kwartaal van 2020 hebben we de overgang naar het nieuwe in 2019 geformuleerde beleggingsbeleid, afgerond. Wij hebben nu per vermogensklasse een separate strategische allocatie met smalle bandbreedtes. Hierdoor is de speelruimte voor tactisch beleid beperkt. Zie het onderstaand overzicht. Per vermogensklasse hebben we separaat een benchmark opgenomen. Door deze opzet beperken we afwijkingen van de benchmark tot een minimum. In december 2020 stelden we een nieuw beleggingsstatuut vast.
vermogensklassen

Delen