A A A

ANBI formulier vermogensfondsen

De ANBI wet- en regelgeving is met ingang van 1 januari 2021 gewijzigd en verplicht organisaties om een standaardformulier te gebruiken voor de publicatie van hun gegevens.
Doel van dit standaardformulier is dat de publicatieplicht op een meer uniforme manier wordt uitgevoerd, waardoor informatie makkelijker vindbaar moet zijn voor publiek en de Belastingdienst.
Dit standaardformulier wordt uiterlijk een half jaar na afloop van het boekjaar digitaal via internet (website) openbaar gemaakt.

Download ANBI formulier publicatieplicht vermogensfondsen

Delen