A A A

De bewustwording van je eigen identiteit als oudere is de sleutel voor ‘je thuis voelen in deze tijd’. We kunnen ouderdom zien als nieuwe, zelfstandige levensfasen, met een eigen betekenis, mogelijkheden en vraagstukken (foto: Lucas Kemper).

In je Uppie is een van de projecten binnen het themaprogramma Thuis in deze tijd. Spijt, familie of rouw zijn existentiële thema’s, waarover je niet zo gemakkelijk praat. In een goed groepsgesprek kun je je verhaal kwijt, je krijgt aandacht, ervaart (h)erkenning en het kan leiden tot nieuwe vriendschappen. In je Uppie voorziet in een grote behoefte (foto: Lucas Kemper).

De voorstelling ‘Pijnlijke melodie’ gaat het land in. De voorstelling is in het kader van ons themaprogramma Lang Leve Kunst ontwikkeld door de kwartiermaker in Den Haag. Oudere acteurs spelen voor studenten in zorgopleidingen.

We hebben in 2018 231 aanvragen gehonoreerd en in totaal € 1.645.858,- uitgegeven aan projectsubsidies.

We zijn nu tien jaar aangesloten bij de Samenwerkende Fondsen voor de Cariben. Samen met Stichting RCOAK, ook één van de partners, onderzoeken we in hoeverre we nog effectiever kunnen bijdragen aan de levenskwaliteit van ouderen op Curaçao en Aruba.