A A A

LANG LEVE KUNST HEEFT VEEL OPGELEVERD. Ons themaprogramma Lang Leve Kunst betekent veel voor de emancipatie van ouderen; dat we kijken naar hun talent. Actieve kunstbeoefening door ouderen is niet meer weg te denken.

THUIS IN DEZE TIJD. Ons nieuwe thematische subsidieprogramma wil ouderen beter aansluiting geven bij jongere generaties. Generatie-overstijgende activiteiten dragen aantoonbaar bij aan wederzijds begrip en waardering en helpen ouderen zich thuis te voelen in deze tijd.

231 AANVRAGEN GEHONOREERD. Fonds Sluyterman van Loo honoreerde in 2017 231 subsidie-aanvragen en heeft daaraan € 1.575.311 besteed.

MEER SLAGKRACHT VOOR KLEINE ACTIVITEITEN. Premieplan geeft honderden kleine activiteiten voor het welzijn van ouderen meer slagkracht. We willen Premieplan, dat zeer succesvol is en echt in een behoefte voorziet, nog steviger neerzetten.

SENIOREN IN GEVECHT MET DE WIND. Dit theaterproject is gemaakt en geacteerd door ouderen uit de gemeente Hollands Kroon.