A A A

Subsidieverstrekking 2016

In het reguliere subsidieprogramma heeft Fonds Sluyterman van Loo 386 aanvragen ontvangen, 51 minder dan in 2015. Deze afname is te herleiden tot de aanscherping van de aanvraagcriteria die we in 2016 hebben doorgevoerd. We hebben 253 aanvragen gehonoreerd, ofwel 63% van de ontvangen aanvragen, hetzelfde percentage als het jaar daarvoor.

Vanwege de spending rule op basis waarvan wij het budget voor onze activiteiten bepalen, was in 2016 het budget wat lager dan in 2015. Het beschikbare bedrag is desondanks niet helemaal uitgegeven. Het totaalbedrag dat in 2016 aan reguliere projecten en Premieplan is toegekend, is gedaald van € 1.973.266 in 2015 naar € 1.679.283 in 2016. Het gemiddelde bedrag per toekenning is ten opzichte van 2015 gedaald van € 6.491 naar € 5.965.

Klik hier voor een overzicht van de gehonoreerde reguliere projecten.

Delen