A A A

Trends en ontwikkelingen

Ouderen stralen op het strand: onze natuur is van iedereen.

In 2016 heeft Fonds Sluyterman van Loo de categorieën voor reguliere subsidies opnieuw ingedeeld. Ten opzichte van voorgaande jaren zijn Mobiliteit en Sociale Contacten komen te vervallen en is de categorie Recreatie en sport beperkt tot Recreatie. Nieuw zijn de categorieën Intergenerationeel en Ontmoeting.

We hebben in 2016 51 minder aanvragen ontvangen dan in 2015 (386 versus 437) waarbij de verhouding tussen toekenningen en afwijzingen nagenoeg gelijk is gebleven. De meeste toegekende projecten vinden we in de categorie Recreatie, gevolgd door Cultuur en Meervoudige doelstelling. Geografisch gezien komen 50% van de gehonoreerde aanvragen uit Noord- en Zuid-Holland (in 2015 was dit 47%). Uit Zeeland, Groningen, Flevoland en Drenthe kwamen de minste aanvragen: gezamenlijk 6,9%.

Samenwerkingsverbanden

Met Stichting Pape-Fonds hebben we tien projecten gefinancierd ten bate van bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen. Het beschikbare budget van € 30.000 is vrijwel volledig besteed. Namens Stichtingen Anslo’s Hofje en De Eendracht heeft het fonds zeven projecten in Amsterdam en omgeving gehonoreerd voor in totaal € 19.000.

Vanaf 2016 is Gouden Dagen verzelfstandigd en speelt Fonds Sluyterman van Loo hier formeel geen rol meer in. We dragen hun doelstelling uiteraard een onverminderd warm hart toe.

Premieplan ontving van Fonds Sluyterman van Loo een bedrag van € 160.000 als verdubbelingspremie. De uitvoering is in handen van de NOV. Premieplan wil zich meer gaan richten op thuiswonende ouderen, oudere migranten en vluchtelingen.

Delen