A A A

Ontmoeting

In de categorie Ontmoeting kenden wij aan negen projecten in totaal € 46.000 toe. Het gaat om ontmoetingen met uiteenlopende doelen: om eenzaamheid te bestrijden, om ouderen te helpen of om samen activiteiten te ondernemen. Ouderen komen in contact met andere ouderen, met buurtgenoten of met lotgenoten.

  • Stichting Hulp in Praktijk heeft een pilot opgezet in Rotterdam en Veenendaal waarin eenzame ouderen worden gekoppeld aan vrijwilligers: in teams voeren zij praktische opdrachten uit, waardoor zij hun buurt op een andere manier leren kennen en nieuwe contacten opdoen.
  • In Krimpen aan den IJssel werkt ContourdeTwern in samenwerking met Indigo Preventie Rijnmond aan het verbreden van een netwerk van ouderen die hun partner hebben verloren.
  • Vraagelkaar Geluksbankjes staan bij zorginstellingen, in de wijk en bij welzijnscentra. De bankjes zijn bedoeld om ouderen met elkaar en met buurtbewoners in gesprek te brengen. Elk bankje heeft een opschrift dat uitnodigt om je vragen te delen of juist om aan te geven wat je voor een ander kan betekenen. Naast de Geluksbankjes zijn er Vraagelkaar Cafés en een online platform inclusief Inspiratie app.
Delen