A A A

Meervoudige doelstelling

In de categorie Meervoudige doelstelling is € 327.000 uitgetrokken voor 37 projecten. Hieronder zijn veel projecten voor de groeiende groep hulpbehoevende ouderen die niet in een verzorgingshuis terecht kunnen. Verder financierden we projecten die eenzaamheid helpen verlichten, met name onder allochtone ouderen, en allerlei initiatieven voor burenhulp.

  • In Amsterdam Nieuw-West wonen veel eerste generatie Marokkaanse immigranten. Stichting MOS (Marokkaanse Ouderen Salon) organiseert activiteiten in een huiselijke setting, die sociaal isolement tegengaan en interculturele ontmoeting bevorderen. Ouderen kunnen in een vertrouwde omgeving meedoen met o.a. bewegingsactiviteiten en om advies vragen in het ouderenspreekuur.
  • Leden van De Deventer Dagsociëteit zetten een ontmoetingscentrum op, waarbij ze ook zelf de activiteiten programmeren en uitvoeren. Ouderen met een zwakke gezondheid, die eenzaam zijn of een laag inkomen hebben, krijgen hier hulp van oudere vrijwilligers.
  • Het Raadhuis in Velp is een nieuw type opvang voor thuiswonende ouderen, waar kennis, advies en gezelligheid voorop staan. Je kunt het zien als een buurthuis, maar dan zonder de beperkingen van de traditionele dagopvang: de bezoekers bepalen zelf waaraan en wanneer ze meedoen.
Delen