A A A

Intergenerationeel

Binnen de categorie Intergenerationeel zijn 27 projecten gehonoreerd met een totaalbedrag van € 166.000. Ouderen en jongeren gaan met elkaar in gesprek over de grote en kleine thema’s van het leven en krijgen zo meer begrip voor elkaars leefwerelden. Vooral projecten rond oorlogservaringen van ouderen zijn succesvol.

  • Stichting Gastsprekers Oorlogen traint tweede generatie oorlogsslachtoffers om in het primair en voortgezet onderwijs over de Tweede Wereldoorlog te vertellen. De oudere gastsprekers werken samen met een professionele tekstschrijver, regisseur en didactisch begeleider.
  • Oudere vrijwilligers, verbonden aan Stichting Leergaloos in Utrecht, ondersteunen wekelijks een leerkracht op een basisschool. Dit kan op allerlei manieren: voorlezen in de klas, helpen bij handvaardigheid of meewerken in de moestuin. Spelenderwijs ontstaan daarbij nieuwe contacten tussen ouderen en leerkrachten, ouders en kinderen.
  • In Aalten (omgeving Winterswijk) werkt Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé samen met VMBO Schaersvoorde en Stichting Figulus Welzijn aan het scootmobielproject It SCOOT to be there!. Alleenstaande ouderen leren jongeren die op een brommer mogen rijden met een scootmobiel om te gaan, zodat ze vervolgens samen met de scootmobiel uitstapjes kunnen maken.
Delen