A A A

Caribisch deel van het Koninkrijk

Op Curaçao, Aruba, Bonaire en Sint Maarten zijn in het reguliere subsidieprogramma tien projecten gehonoreerd met een totaalbedrag van € 65.600. Daarnaast hebben we kleine bijdragen toegekend (maximaal
€ 2.000) aan drie ouderengroepen die niet, zoals gebruikelijk, een rechtspersoon zijn, maar die wel al vele jaren hun bestaansrecht hebben bewezen en onze steun verdienen.

  • Stichting ADRA Bonaire richt het eerste mobiele Repair Café van Bonaire op, naar voorbeeld en met een startpakket van Repair Cafés in Nederland. Ouderen voeren samen met studenten van de technische school reparaties uit. Na een pilotjaar met steun van de fondsen verwacht de stichting het project zelfstandig voort te kunnen zetten.
  • Grupo Alegre 60+ is een ouderensociëteit met 30 leden op Curaçao. Wekelijks wordt er een programma aangeboden in buurtcentrum Wishi Marchena.
  • In verpleeg- en verzorgingshuis St. Martin’s Home van Stichting Zorgverlening Het Wit Gele Kruis op Sint Maarten wonen 65 ouderen. De oude generatie is gewend tweemaal per dag te douchen; iets wat in het verpleeghuis te tijdrovend is. Van onze bijdrage en die van Innovatiefonds Zorgverzekeraars zijn er douchestoelen en -brandcards aangeschaft. Dankzij deze hulpmiddelen kan er wel tweemaal per dag gedoucht worden, en is dit bovendien veel comfortabeler voor zowel de bewoners als het verzorgend personeel.
  • In 2016 zijn ook de 21 projecten in het themaprogramma Samen Oud gestart. Hiervoor is in 2015 ruim € 75.000 toegekend. Bij ons werkbezoek in november kwamen op elk eiland de initiatiefnemers samen en presenteerden hun project. Tijdens deze sessies zagen we dat de projecten vrijwel allemaal goed lopen en werden er afspraken over samenwerking gemaakt.

    Delen