A A A

Investeringsoverzicht

Zorg die gezondheid bevordert in plaats van ziektes geneest.

Via het Investeringsfonds Maatschappelijke Zorg (InvestMZ) investeren wij in ondernemingen die innovatieve producten en diensten ontwikkelen, die bijdragen aan duurzame verbetering van de maatschappelijke (gezondheids)zorg. Deze investeringen moeten zowel maatschappelijk als financieel rendement opleveren. Op dit moment kent het fonds twee aandeelhouders: Fonds Sluyterman van Loo en Stichting Else. InvestMZ verbindt het beschikbare kapitaal aan kansrijke initiatieven.

Het management van InvestMZ heeft, naast het monitoren van de huidige investeringen, veel potentiële investeringen onderzocht op levensvatbaarheid. Ook zijn contacten gelegd met mogelijke nieuwe investeerders. Eind 2016 had InvestMZ drie investeringen in portefeuille.

Lopende investeringen

  • Andere handen community
    Dit virtuele platform voor sociaal leren binnen de zorgsector had in 2016 een hoog maatschappelijk rendement. De inbreng van zorgmedewerkers resulteert in de meeste waardeontwikkeling: de community versterkt het zelforganiserend vermogen van haar leden.
  • MemorieCare
    De verwachte expansie van MemorieCare is niet bereikt. Samen met de ondernemer is gekeken wat er nodig is om deze investering alsnog tot een succes te maken. In 2017 zal hierover meer duidelijkheid komen.
  • Zorgrobot LEA 
    De ontwikkeling van zorgrobot LEA verloopt voorspoedig. Naar verwachting zal de LEA, een geavanceerde rollator, in de loop van 2017 op de markt verschijnen en kunnen de eerste resultaten van de investering verwacht worden.
Delen