A A A

Kwartiermakers

In het derde projectjaar plukken de Lang Leve Kunst-kwartiermakers de vruchten van de samenwerkingsverbanden, die zij in negen regio’s/dorpen/stadswijken hebben opgebouwd. Alle netwerken hebben inmiddels partners op bestuurlijk en uitvoerend niveau: van culturele organisaties en welzijns- en zorginstellingen tot wijkcentra, woningbouwcoöperaties, erfgoedorganisaties en lokale en provinciale overheden.

De financiering van ruim € 1 miljoen die Fonds Sluyterman van Loo en Stichting RCOAK hebben uitgetrokken voor de kwartiermakersregeling, loopt in september 2017 ten einde. De kwartiermakers werken daarom nu hard aan borging van hun netwerk. Actieve ondersteuning door gemeenten is hierbij essentieel. Diverse kwartiermakers zijn bovendien betrokken bij Age Friendly Cultural Cities: een programma van het Fonds voor Cultuurparticipatie dat, evenals de kwartiermakers, een duurzame samenwerking tussen cultuur, zorg en welzijn beoogt. De inzet van vrijwilligers bij zowel de planvorming als de uitvoering blijkt bepalend voor het succes en de borging van de kwartiermakersnetwerken.

Brochure

In mei 2016 verscheen de brochure Ouderen en kunstparticipatie: een gouden kans, waarin de ervaringen van de kwartiermakers zijn verwerkt. In deze brochure belichten we de meerwaarde die kunst kan hebben in het leven van ouderen en geven we tips en suggesties voor het opzetten van kunstprojecten voor ouderen.

Download de brochure Ouderen en kunstparticipatie: een gouden kans of vraag kosteloos een gedrukte versie aan via het bestelformulier.

Delen