A A A

Evaluatie

Fonds Sluyterman van Loo en Stichting RCOAK hebben in 2013 het initiatief genomen voor het convenant Ouderen en Cultuur, dat aan de basis lag van Lang Leve Kunst. Na vier jaar intensieve samenwerking is de balans opgemaakt. Het convenant laat zien dat het geheel groter is dan de som der delen: sectoroverschrijdend werken inspireert en vergroot de impact. We hebben het onderwerp ouderen en cultuurparticipatie echt op de kaart gezet. In Lang Leve Kunst  is in totaal € 9,8 miljoen geïnvesteerd, waarvan het merendeel (80%) door private partners.

Ruim 400.000 ouderen hebben deelgenomen aan 950 projecten verspreid over het land; 3.250 professionals en vrijwilligers bezochten 30 landelijke kennisbijeenkomsten. Verder organiseerden onder meer kwartiermakers en betrokken burgers talloze regionale bijeenkomsten. Er zijn twee publicaties verschenen (Lang Leve Kunst en Kunst op recept); en de EU-conferentie Long Live Arts trok 450 internationale bezoekers.

Download de brochure Ouderen & Cultuur 2013-2016 – Van samenwerking naar synergie: Lang Leve Kunst loont! of vraag kosteloos een gedrukte versie aan via het bestelformulier.

Convenantpartners 2013-2016

 • Fonds voor Cultuurparticipatie
  programmalijn Ouderenparticipatie, financiering van voorbeeld stellende en beeldbepalende projecten;
 • Fonds Sluyterman van Loo en Stichting RCOAK 
  themaprogramma, met tien kwartiermakers en 300 kunstprojecten (medefinancier: VSBfonds);
 • VSBfonds 
  financiering van ouderenprojecten binnen de domeinen Kunst & Cultuur en Mens & Maatschappij;
 • LKCA
  penvoerder van Lang Leve Kunst; deskundigheidsontwikkeling van cultuur- en beleidsprofessionals; lokale en (inter)nationale netwerkvorming;
 • Ministerie van OCW en Ministerie van VWS
  bewindslieden als ambassadeurs; aandacht voor ouderen in cultuurbeleid; financiering conferenties, advies van de Raad voor Cultuur i.s.m. de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling;
 • NOV
  samenwerkingsverbanden, o.a. binnen het Landelijk Overleg Vrijwilligersorganisaties in Zorg en Welzijn.
Delen