A A A

EU Manifesto

In 2016 eindigde het Europese programma Long Live Arts. Ter afsluiting werd op 26 april 2016 in Brussel een Creative Dinner georganiseerd door de Belgische partner, het Vlaamse Departement van Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Tijdens die bijeenkomst werd aan Marjan Hammersma (directeur-generaal Cultuur & Media bij het ministerie van OCW) het EU Manifesto over ouderen en cultuurparticipatie aangeboden. Bij het manifest verscheen een publicatie over de uitkomsten en best practices van de Long Live Arts-conferenties in Londen (oktober 2014), Den Haag (mei 2015) en Remscheid (oktober 2015).

Het manifest moedigt beleidsmakers aan om op Europees, nationaal en lokaal niveau een duurzaam beleid te ontwikkelen met betrekking tot ouderen en cultuurparticipatie. Inmiddels hebben 150 Europese culturele organisaties dit manifest ondertekend.

Download de publicatie Feel the Arts en het Long Live Arts Manifesto – Towards a Broader Framework for Cultural Participation by Older People.

Delen