A A A

Opmaat themaprogramma

Vanbuiten worden we ouder, maar vanbinnen rijpen we.

Fonds Sluyterman van Loo is in 2015 begonnen het thema beeldvorming over ouderen te verkennen. Hoe wordt er gedacht over de laatste levensfase: door ouderen, hun omgeving en door jongere generaties? Oud worden willen we allemaal, maar niemand wil het zijn. De beeldvorming over ouderen is uiterst negatief. Terwijl ouderen hun eigen leven gemiddeld waarderen met een acht! Samen met Stichting RCOAK hebben we laten onderzoeken waar deze eenzijdige beeldvorming vandaan komt. Dit negatieve beeld blijkt niet uniek voor Nederland: in de hele westerse wereld tot Japan en China aan toe, is hier sprake van. Wij willen stimuleren dat er een realistischer beeld gaat ontstaan, dat recht doet aan zowel de rijkdom als aan de minder makkelijke kanten van ouder worden en ouder zijn.

Het dominante narratief over ouderen – enerzijds incompetent en een last voor de samenleving, anderzijds rijke en levenslustige pensionado’s – is alom aanwezig en diepgeworteld. Ouderdom zien wij echter als een eigenstandige levensfase, die om voorbereiding en bewustwording vraagt: het contact met andere generaties behouden en werken aan zelfontwikkeling. De weerstand tegen oud zijn moet idealiter plaatsmaken voor het besef dat leeftijd ons vormt en onderdeel uitmaakt van ieders identiteit. Verbinding weten te maken met mensen uit andere generaties is daarom van groot belang.

In 2016 hebben we ons breed georiënteerd en de contouren van een programma geschetst. Zo organiseerden we met Stichting RCOAK een diner pensant in het Hodsonhuis in Haarlem op 24 november 2016. Onder leiding van Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllner, voorzitter van het Jan Brouwer Fonds, brainstormden de deelnemers over het thema en een mogelijke aanpak. Op basis hiervan is besloten om in 2017 met Stichting RCOAK een gezamenlijk meerjarig themaprogramma op te zetten. Medio 2017 zullen diverse programmalijnen geformuleerd zijn en kan het programma van start gaan.

Delen