A A A

Samenstelling CvR 2016

Mr Els Swaab (1946) – voorzitter
Jurist, arbiter


Nevenfuncties

 • Lid Tuchtraad Financiële Dienstverlening
 • Lid geschillencommissie DSB Bank
 • Voorzitter STAK Maarsen Groep
 • Lid Raad van Commissarissen CED Holding B.V.
 • Vicevoorzitter en secretaris Raad van Toezicht Stichting Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis
 • Voorzitter Pensioenraad Zorg en Welzijn
 • Lid bestuur STAK Goudse Verzekeringen B.V.
 • Voorzitter Oerol Festival
 • Voorzitter Raad van Commissarissen WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw)
 • Voorzitter bestuur Fonds 21
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Jeroen Bosch 500
 • Voorzitter bestuur Kunsten Israël
 • Voorzitter bestuur Stichting Groepstelevisie STG
 • Voorzitter bestuur Stichting Gesloten Netwerken SGN
 • Voorzitter bestuur NMF (Nationaal Muziekinstrumenten Fonds)
 • Lid Raad van Toezicht Gerrit Rietveld Academie (tot 1-10-2016)

  Mr Koeno Sluyterman van Loo (1953) – secretaris-directeur

   

  Nevenfuncties

  • Secretaris-penningmeester Ludovica Stichting
  • Voorzitter Stichting Agnes van den Brandeler
  • Penningmeester Stichting Landgoed Het Overvelde
  • Lid Raad van Toezicht Stichting Fonds voor Urgente Noden voor Haarlem en Omgeving
  • Lid Raad van Toezicht Stichting Adviescollege Samenwerkende Fondsen Curaçao
  • Lid Raad van Toezicht Stichting Adviescollege Samenwerkende Fondsen Sint Maarten
  • Lid Raad van Commissarissen Investeringsmaatschappij Maatschappelijke Zorg (InvestMZ)
  • Voorzitter Stichting Vrienden van De Oude Kerk Amsterdam (tot 1-10-2016)

  Drs Loek Sibbing (1959) – penningmeester
  CEO Nederlandse Investeringsinstelling NV


  Nevenfuncties

  • Lid Beleggingscommissie Pensioenfonds voor Dierenartsen
  • Adviseur Monitoring Commissie Code Pensioenfondsen
  • Voorzitter Raad van Toezicht RABO PGGM PPI

  Martine Busch MA (1959)
  Directeur Van Praag Instituut


  Nevenfuncties

  • Secretaris Stichting De Zaaier
  • Lid bestuur Stichting Nationaal Informatie en Kenniscentrum Integrative Medicine (NIKIM)
  • Lid bestuur Inès von Rosenstiel Foundation
  • Secretaris ZonMw Stuurgroep ‘Implementatie van evidence based complementaire zorg’
  • Adviseur V&VN Complementaire Zorg
  • Lid Adviesraad Academy for Integrative Medicine (AIM)

  Drs Henk Christophersen (1963)
  Marketing Communicatie Consultant, Christophersen Communicatie Consultancy
  Chief Talent Officer Nomads B.V.; Partner OZCAR B.V.

  Nevenfuncties

  • Lid Raad van Toezicht Het Nieuwe Instituut voor Architectuur, Design, Mode en E-cultuur
  • Medeorganisator PEPPTALX (jongerenplatform)
  • Bestuurslid Circuswerkplaats Boost en Boost Producties
  • Adviseur inloophuis De Kraanvogel Amsterdam

  Prof. dr Pearl Dykstra (1956)
  Hoogleraar Empirische Sociologie, Erasmus Universiteit Rotterdam


  Nevenfuncties

  • Vicepresident Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
  • Lid High Level Group, Scientific Advice Mechanism, Europese Commissie
  • Lid Commissie Investeringen NWO-groot
  • Lid Wetenschappelijke Raad van Advies ‘Active Ageing – Pathways and Outcomes’, Norwegian Social Research
  • Lid Adviesraad Teylers Museum Haarlem
  • Lid Raad van Adviseurs Population Europe
  • Lid UNECE/EC Expert Group Developing an Active Ageing Index
  • Lid Wetenschappelijke Raad van Advies Jan Brouwer Fonds

  Ir Willem Koelewijn MBA (1964)
  Directeur Koelewijn Zorg Holding B.V.
  Mededirecteur/eigenaar AnnoVitae Wonen met Zorg en Services

  Nevenfuncties

  • Lid Raad van Commissarissen Investeringsmaatschappij Maatschappelijke Zorg (InvestMZ)
  • Voorzitter Stichting Steunfonds Protestants Christelijk Basisonderwijs
  • Voorzitter Healthcare & Lifesciences Special Interest Group, Insead Alumni Association NL
  • Penningmeester Coöperatief Samenwerkingsverband Wijzelf Amsterdam-Oost (m.i.v. 28-4-2016)
  • Lid Raad van Toezicht Stichting Medical Business (m.i.v. 25-8-2016)
Delen