A A A

Gedragscode en richtlijnen

Fonds Sluyterman van Loo is lid van de FIN (Vereniging van Fondsen in Nederland) en onderschrijft de gedragscode van deze branchevereniging.

Fonds Sluyterman van Loo is gerangschikt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). In overleg met de accountant zijn richtlijnen opgesteld over de besluitvorming en over interne en externe bevoegdheden. Hierin is ook de verhouding tussen het fonds en het externe administratiekantoor vastgelegd. Bij de jaarlijkse accountantscontrole worden de interne beheersystemen getoetst.

Delen