A A A

Bureau

Fonds Sluyterman van Loo had in 2016 zes medewerkers in dienst (gemiddeld 5,2 fte’s).

Personele bezetting

  • Mr Koeno Sluyterman van Loo – secretaris-directeur
  • Monique van Ruth-Smit – officemanager
  • Adri Elkhuizen-van der Veer – projectadviseur
  • Drs Maurits van Heek – projectadviseur
  • Hillie Zwaan-van der Galiën – huishoudster
  • Hans Otten – tuinbaas

Arbeidsvoorwaarden

Het fonds heeft een eigen arbeidsvoorwaardenreglement, dat in 2012 is vastgesteld. Op onderdelen, waaronder het beloningsbeleid, verwijst het reglement naar de CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg.

Delen