A A A

2016: een overzicht

Afgelopen jaar was een jubileumjaar, waarin we het 100-jarig bestaan van Fonds Sluyterman van Loo vierden. In 1916 richtten drie zusters Sluyterman van Loo het fonds op. Sinds 2000 hebben we ruim € 36 miljoen besteed aan onze doelstellingen: een betere kwaliteit van leven voor ouderen, en de instandhouding van ons historische bezit, de buitenplaats Akerendam in Beverwijk.

De enthousiaste reacties van oudere deelnemers aan het themaprogramma Lang Leve Kunst hebben ons doen besluiten om een serie korte films te laten maken: Krasse Kunst. Deelnemers vertellen hierin uitgebreid over de stimulerende en inspirerende uitwerking van kunstbeoefening op hun leven. Precies die maatschappelijke meerwaarde spoort onze kwartiermakers aan om hun netwerken verder uit te bouwen en te bestendigen.

We merken ook bij de reguliere subsidieaanvragen dat cultuurparticipatie door ouderen steeds vanzelfsprekender wordt. Waar we voorheen veelal aanvragen voor sport- en spelmateriaal ontvingen, investeren we tegenwoordig een substantieel deel van ons budget in kunstprojecten. Dit jaar hebben we 252 projecten gefinancierd. Projecten die ouderen in contact brengen met elkaar en hun wijk, die hen in hun kracht zetten door hun kennis over te dragen op jongere generaties, of die hen het leven van alledag even laten vergeten met een gezellig dagje weg.

Samen met Stichting RCOAK treffen we op dit moment de voorbereidingen voor een nieuw themaprogramma Beeldvorming ouderen. Door meer bewustwording omtrent de laatste levensfase te creëren bij ouderen en hun omgeving, en door het financieren van intergenerationele projecten, hopen we bij te kunnen dragen aan een realistischer en positiever beeld van ouderen.

Onze dank gaat uit naar al die partners in de zorg-, welzijns- en cultuursector, naar kennisinstituten en naar de vele professionals en vrijwilligers, die ons met zoveel inspirerende plannen en ideeën hebben benaderd. Wij zijn blij aan de realisatie hiervan te kunnen bijdragen: als gesprekspartner en als financier, veelal samen met collega-fondsen, waaronder onze belangrijkste samenwerkingspartner Stichting RCOAK.

College van Regenten van Fonds Sluyterman van Loo

Delen