A A A

Vermogensallocatie

De allocatie naar obligaties is in 2016 met 35% gelijk gebleven aan het voorgaande jaar, maar is wel substantieel lager dan de benchmark (50%). Bovendien wordt het valutarisico afgedekt naar de euro. De gemiddelde looptijd van de obligatiebeleggingen houden wij bewust kort en bedraagt ongeveer vijf jaar versus 8,2 jaar voor de obligatiebenchmark. Begin 2017 hebben wij met het oog op een verwachte rentestijging onze obligatieportefeuille nog verder verkleind.

De tactische vermogensallocatie naar aandelen is gestegen van circa 50% in 2015 naar circa 60% in 2016 (benchmark: 50%). Deze stijging is met name veroorzaakt door toevoegingen in de satellite-aandelen. Door het karakter van de beleggingen in de satellite-aandelen bedraagt de b├Ęta van de gehele portefeuille circa 0,53 (benchmark op portefeuilleniveau: circa 0,5). Dit betekent dat als de aandelenkoersen 1% stijgen, de waarde van onze portefeuille met circa 0,5% toeneemt en vice versa.

Delen