A A A

Beleggingsbeleid

Fonds Sluyterman van Loo voert een beleggingsbeleid dat er primair op gericht is om beleggingsopbrengsten te genereren ter financiering van zijn kosten en activiteiten, terwijl getracht wordt de koopkracht van het vermogen op de lange termijn op peil te houden. Hierbij wordt het total return-concept gehanteerd: het rendement bestaat uit de som van directe beleggingsinkomsten en de cumulatieve vermogensontwikkeling.

Het beleggingsbeleid is vormgegeven met core- en satellite-beleggingen. In de core-beleggingen (70,6%) ligt de focus op passief beheerde indexfondsen. De satellite-beleggingen (24,4%) zijn bedoeld om met actief beheerde fondsen de portefeuillediversificatie te vergroten, in te kunnen spelen op kansen en te anticiperen op bedreigingen. Naast deze beleggingen was er voor 5% aan liquide middelen aanwezig.

Verantwoord beleggen

Een verantwoord beleggingsbeleid heeft onze voortdurende aandacht. Daarom hebben wij in 2015 een verantwoord beleggingsbeleid vastgesteld. Dit is geformuleerd in ons beleggingsstatuut evenals onze visie op duurzaam beleggen en de wijze waarop onze vermogensadviseur de ESG-criteria in dit beleid dient te integreren. Inmiddels voldoet bijna onze volledige effectenportefeuille aan de ESG-criteria.

Delen