A A A

JAARVERSLAG 2016


Lang Leve Kunst loont!
Na vier jaar intensieve samenwerking tussen publieke en private partners hebben we cultuurparticipatie door ouderen blijvend op de kaart gezet.

JAARVERSLAG 2016


We hebben 252 projecten gesteund in ons reguliere subsidieprogramma.
Ouderen genieten van kunst, doen nieuwe contacten op, en delen hun kennis met andere generaties.

JAARVERSLAG 2016


In totaal hebben we circa € 1,7 mln toegekend aan reguliere projecten en Premieplan. Van de 386 ontvangen aanvragen zijn er 253 gehonoreerd (gemiddelde toekenning: € 5.965).

JAARVERSLAG 2016


Op weg naar een nieuw narratief over ouderdom: met ons themaprogramma Beeldvorming ouderen willen we bijdragen aan een realistischer beeld van de laatste levensfase.

JAARVERSLAG 2016


Het 100-jarig bestaan van Fonds Sluyterman van Loo hebben we gevierd met een geweldig Tuintheater. Meer dan 1500 gasten bezochten buitenplaats Akerendam in Beverwijk.