Volg ons op    Facebook     Linkedin
A A A
Contact

Jaarverslag 2015

De 156 kunstprojecten van Lang Leve Kunst resulteerden in prachtige en duurzame uitkomsten: ouderen (her)ontdekten hun creatieve potentieel. Kwartiermakers brengen regionale partners in zorg en kunst samen; de EU-conferentie Long Live Arts richtte zich op internationale samenwerking rondom cultuur en ouderen.

Jaarverslag 2015

Vanaf de start in 2012 tot de afronding in 2015 is Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid uitgegroeid tot een landelijke beweging en kennisnetwerk. De resultaten van het themaprogramma zijn zichtbaar in 37 inspirerende projecten. Maar liefst 2.900 vitale senioren hebben zich vrijwillig ingezet voor 14.500 kwetsbare ouderen!

Jaarverslag 2015

Gezond oud worden is niet de norm: aan leeftijdsgerelateerde beperkingen ontkomt niemand. Waar de maatschappij hamert op 'fit blijven tot de laatste snik’, moeten we juist de rafelige randen van deze levensfase onderkennen. Samen met Stichting RCOAK verkent het fonds of het een realistischer beeld van oud worden kan bevorderen.

Jaarverslag 2015

Maatschappelijk investeren is een innovatieve investeringsvorm, die om een nieuw denkkader vraagt. Het fonds beoordeelt investeringsvoorstellen op maatschappelijke doelstelling en meerwaarde en op financieel rendement. De betrokken aandeelhouders coachen startende ondernemers en monitoren de voortgang.

Jaarverslag 2015

Het fonds ondersteunde 262 projecten binnen het reguliere subsidiebeleid. Ouderen gaan meer bewegen, staan op het podium en leggen nieuwe contacten: in de buurt, met andere culturen en met jongere generaties. In het Caribisch deel van het Koninkrijk startte Samen Oud, waarvoor het fonds 16 projecten financierde.

Jaarverslag 2015

De totale toekenning van Fonds Sluyterman van Loo aan reguliere subsidies en het programma Samen Oud bedroeg in 2015 circa € 2 miljoen. Het fonds ontving 513 projectaanvragen, waarvan er 278 werden gehonoreerd. De gemiddelde toekenning was € 6.600 per regulier project en € 4.730 per Samen Oud-project.