Volg ons op    Facebook     Linkedin
A A A
Contact

Jaarverslag 2014

Omzien naar elkaar krijgt een hedendaagse invulling in het themaprogramma Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid. Inmiddels zijn 37 projecten afgerond en de bijbehorende ervaringsuitwisselingsgroepen groeien uit tot een landelijk netwerk. Beleidsambtenaren van VWS volgden een leertraject, om beleid beter met de praktijk te kunnen verbinden.

Jaarverslag 2014

Het themaprogramma Lang Leve Kunst bloeit! Er kwamen 156 kunstprojecten tot stand. Daarnaast bouwen kwartiermakers netwerken om een passend aanbod voor én door ouderen te realiseren. De internationale beweging Long Live Arts is op gang gekomen en werkt aan een Europabreed beleid inzake ouderen en cultuurparticipatie.

Jaarverslag 2014

Verandering en vernieuwing in de zorg vragen om een nieuwe manier van financieren: maatschappelijk investeren. Fonds Sluyterman van Loo is voor 50% aandeelhouder geworden van Else B.V., een sociale investeringsmaatschappij die jonge ondernemingen ondersteunt in het innovatief oplossen van zorgproblemen.

Jaarverslag 2014

Binnen het reguliere subsidiebeleid ondersteunde het fonds 224 projecten. Veel projecten hebben tot doel gezond gedrag te bevorderen of recreatieve activiteiten te organiseren, specifiek gericht op kwetsbare ouderen (met dementie) in zorginstellingen. Van dansworkshops, gymnastiek en tuinieren, tot knuffelen met sociale robots.

Jaarverslag 2014

Fonds Sluyterman van Loo ontving 387 subsidieaanvragen, waarvan er 224 werden gehonoreerd. Het aantal behandelde aanvragen daalde met 51 ten opzichte van het voorgaande jaar, maar de verhouding tussen toekenningen en afwijzingen bleef nagenoeg gelijk. In totaal besteedde het fonds in 2014 circa € 1,7 miljoen.