A A A

Hoe kunnen we nog activiteiten organiseren en ouderen samenbrengen? Dat was de grote vraag in 2020, door de Covid-19 crisis. We ontvingen 81 aanvragen voor alternatieve ideeën. Het is fantastisch hoeveel creativiteit er loskwam.

Lonneke Regter heeft begin 2021 Koeno Sluyterman van Loo opgevolgd als directeur. Hij neemt de voorzittershamer over van Els Swaab. Els Swaab heeft ons fonds negen jaar geleid, met veel wijsheid en innemendheid.

Het Lang Leve Kunst Fonds geeft vanaf 2021 financiële ondersteuning aan projecten voor actieve kunstbeoefening door ouderen. Projecten die gericht zijn op talentontwikkeling en inspiratie.

We hebben veel geleerd van de Covid-19 beperkingen. Met nieuwe technieken en veel inventiviteit werden heel veel ouderen bereikt. Ook mensen die we voorheen niet in het vizier hadden. Deze lessen zijn ook in de toekomst van grote waarde.

‘Vraag elkaar’ geluksbankjes zijn bedoeld om ouderen met elkaar in contact te brengen. Deel jouw verhaal met degene die naast je zit. Laat je inspireren en ontdek wat jij voor een ander kan betekenen!