A A A

Thuis in deze tijd, terugblik

Met het ouder worden komen we in nieuwe levensfasen terecht, met een eigen betekenis, mogelijkheden en vraagstukken. Die bewustwording, juist door ouderen zelf, is de sleutel voor ‘je thuis voelen in deze tijd’. Een aantal pilots voor dit themaprogramma in combinatie met wetenschappelijk onderzoek, leverden waardevolle inzichten op. Hiermee kunnen we onze koers voor het vervolg van het programma aanscherpen.

Fonds Sluyterman van Loo ontwikkelt dit themaprogramma samen met Stichting RCOAK. We onderzoeken wat ouderen nodig hebben om zich thuis te voelen in de huidige maatschappij, in hun directe omgeving en hoe ze daar zelf aan kunnen bijdragen. We hebben in 2017 en 2018 een aantal pilots laten uitvoeren, in combinatie met wetenschappelijk onderzoek:
– Leyden Academy on Vitality and Ageing legde focusgroepen van ouderen onderwerpen voor als thuis, dagelijkse activiteiten, de tijdgeest en sociale en maatschappelijke betrokkenheid.
– Amsterdam UMC onderzocht beeldvorming over ouder worden via observaties van en (groeps-)interviews met deelnemers en begeleiders van Powercursussen van Gilde Nederland. Dit ging vooral over bejegening en beeldvorming van ouderen. Het onderzoek fungeerde ook als evaluatie van de cursus.
– Leyden Academy on Vitality and Ageing evalueerde de Silverscreen Film Festivals in Amsterdam en Rotterdam: beïnvloedt het kijken naar en discussiëren over films waarin ouder worden en de relatie tussen oud en jong centraal staat, het beeld over ouderen?

Wat hebben deze onderzoeken opgeleverd?
Het beeld dat we van ouderen hebben is vaak eenzijdig en negatief. We (h)erkennen te weinig de unieke identiteit van oude mensen. Ouderdom beschouwen we als ‘geprolongeerde volwassenheid’: alles blijft eigenlijk hetzelfde, behalve dat je ouder wordt. Onze onderzoeken hebben echter duidelijk gemaakt dat we ouderdom kunnen zien als nieuwe, zelfstandige levensfasen, met een eigen betekenis, mogelijkheden en vraagstukken. Deze fundamentele omslag in denken, biedt kansen en mogelijkheden. In bewustwording van je eigen identiteit als oudere, ligt de sleutel voor ‘je thuis voelen in deze tijd’.

 

Delen