A A A

Thuis in deze tijd, vervolg

We zullen ons in 2019 in eerste instantie richten op de babyboomgeneratie. Opmerkelijk genoeg blijken babyboomers vaak met de rug naar de ouderdom toe te staan, ze willen er niets mee te maken hebben: ‘ouderen, dat zijn de anderen’. Ze zijn vaak negatief over andere ouderen en beschouwen ouderdom vooral als een fysiek probleem. We denken dat juist babyboomers veel aan ons gedachtegoed kunnen hebben. Daarom gaan we met hen aan de slag.

  • We gaan in 2019 samenwerken met de KNHM (Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij). De KNHM is door het hele land via haar fijnmazige vrijwilligersnetwerk (waar veel babyboomers deel van uit maken) nauw betrokken bij buurtinitiatieven. Deze projecten in de wijk vormen plekken die zich goed lenen voor verspreiding van het gedachtegoed van Thuis in deze tijd. Via deze prachtige infrastructuur hopen we onze nieuwe inzichten verder te brengen.
  • In 2018 hebben we een experimentele workshop, Pluspunt, laten ontwikkelen over meer generatie-aanpak op de werkvloer: Je bent niet alleen een kind van je ouders, je bent ook een kind van de tijd. Die tijd werkt op een subtiele manier door in ieder van ons. Bewustzijn over hoe de tijd jou en andere generaties op de werkvloer gevormd heeft, helpt om collectieve kracht te ontwikkelen. Deze pilot bracht aan het licht dat er veel ongemak en taboes bestaan tussen collega’s van verschillende generaties. Waarbij de defensieve houding van de oudste medewerkers (ook hier weer de babyboomers) opvalt: ‘ik kan nog heel goed meekomen, de jongeren kunnen nog veel van me leren, maar ze willen niet luisteren’. In 2019 ontwikkelen we Pluspunt verder, met financiële steun van onze partner Adessium Foundation.

Daarnaast geven we vervolg aan In je Uppie, in 2018 ontwikkeld door Alet Klarenbeek en gefinancierd door Stichting RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo. In je Uppie faciliteert groepsgesprekken over existentiële thema’s, waarover je niet zo gemakkelijk praat. Bijvoorbeeld spijt, of rouw. In een goed groepsgesprek kun je je verhaal kwijt, je krijgt aandacht, ervaart (h)erkenning en het kan leiden tot nieuwe vriendschappen. Zware thema’s worden ‘licht’ gebracht. De gesprekken vinden plaats onder deskundige leiding in een veilige, gezellige context. De eerste ervaringen tonen aan dat In je Uppie veel bij de deelnemers losmaakt en in een grote behoefte voorziet. We combineren het vervolg van In je Uppie met een onderzoek naar het effect ervan op de deelnemers. Zijn de uitkomsten hiervan positief, dan gaan we kijken hoe we deze aanpak breder kunnen inzetten.

Delen