A A A

Lang Leve Kunst

We zijn nog lang niet klaar met Lang Leve Kunst (LLK). Fonds Sluyterman van Loo heeft dit themaprogramma (2014-2017) samen met Stichting RCOAK en andere partners tot een groot succes gemaakt. Deskundigen bestempelen het als het grootste preventieprogramma tegen eenzaamheid in ons land. Dit wil niet zeggen dat alle ouderen er al van profiteren. Mede op basis van onze evaluatie in 2018 hebben we besloten toe te werken naar de oprichting van een Lang Leve Kunst Fonds. Hiermee kunnen we het thema de komende jaren verder op de kaart zetten.

Evaluatie
– We bereikten ten minste 10.500 unieke deelnemers waarvan ruim 60% meerdere keren. In totaal waren er ten minste twintigduizend mensen betrokken bij LLK.
– Twee derde van de deelnemers was in de drie jaar voorafgaand aan hun deelname aan LLK, niet actief met kunst bezig geweest.
– Het ging in bijna alle gevallen om actieve deelname aan kunstprojecten.
– Begeleiding door professionele kunstenaars blijkt een doorslaggevende factor voor het succes van een activiteit.
– Negen kwartiermakers hebben drie jaar gewerkt aan dit programma waardoor er negen krachtige lokale netwerken zijn ontstaan.Vrijwel overal gaan activiteiten na beëindiging van het programma door.
De evaluatie heeft ook veel inzicht opgeleverd, over wat er nodig is voor succesvolle programmering. En wat er bij komt kijken om deelnemers te werven en betrokken te houden.

Doorstart
De kwartiermakers in Doetinchem, Den Haag en Lochem zijn doorgegaan in hun netwerk en met kunstactiviteiten voor ouderen. Zij hebben ook alle drie gewerkt aan uitbreiding:
– In Winterswijk startte voor de Oost-Achterhoek een ‘kwartiermaker-light’, met coaching van de ervaren kwartiermaker uit Doetinchem.
– De voorstelling ‘Pijnlijke melodie’ die is ontwikkeld door de kwartiermaker in Den Haag, gaat het land in. In Breda, Zwolle en Culemborg brengen regisseurs met lokale deelnemers en partners, in 2019 de voorstelling in hun eigen bewerking op de planken. De voorstelling, waarin oudere acteurs spelen, wordt op alle vier de locaties in educatieve zin ingezet voor studenten in zorgopleidingen.
– De kwartiermaker uit Lochem bereidt een project voor waarbij kwetsbare ouderen in de gemeenten Enschede en Oldenzaal inspirerende kunst aan huis krijgen. Zij werkt samen met Age Friendly Cultural Cities.

Website
In het najaar van 2018 is www.langlevekunst.nl volledig vernieuwd. De site bevat onder meer inspirerende verhalen, handige links en praktisch uitgewerkte thema’s en tips. Duizend abonnees ontvingen in december 2018 een eerste digitale nieuwsbrief. Bij de start van het LLK Fonds wordt deze website ook de ingang voor aanvragen. Voorlopig verwijzen we aanvragen door naar de afzonderlijke fondsen.

Delen