A A A

Lang Leve Kunst Fonds

Fonds Sluyterman van Loo en Stichting RCOAK hebben besloten tot oprichting van een Lang Leve Kunst Fonds. Hiermee kunnen we kunstparticipatie de komende jaren verder op de kaart zetten. We hebben hier meerdere redenen voor:
– Ondanks het succes van LLK hebben de meeste ouderen nog geen of onvoldoende toegang tot kunst.
– Financiering van kunstparticipatie door ouderen is niet ingebed in het beleid van de rijksoverheid, noch bij de meeste gemeenten en aanbieders van zorg- en welzijn. Zorgverzekeraars zijn ook nog niet zo ver, al is door deskundigen LLK wel bestempeld als het grootste preventieprogramma tegen eenzaamheid in ons land.
– Fonds Sluyterman van Loo en Stichting RCOAK ontvangen steeds meer aanvragen voor kunstactiviteiten. De ruimte voor andere projecten komt hierdoor onder druk te staan.
– Kunstparticipatie kan ook bij andere doelgroepen die afhankelijk zijn van zorg, bijdragen aan de levenskwaliteit – hierop zou het nieuwe fonds zich ook kunnen gaan richten.
– Eén loket voor projecten die zowel een artistieke als maatschappelijke component hebben, lost veel problemen voor aanvragers op. Ze worden nu vaak van het kastje naar de muur gestuurd.

Inmiddels hebben VSBfonds en Prins Bernhard Cultuurfonds zich bij ons initiatief aangesloten. Om het LLK Fonds een goede basis te geven, laten we eerst in 2019 een paar onderzoeken uitvoeren:
– Een macro-economische verkenning moet inzicht geven in de impact van kunst- en cultuur interventies op zorg- en welzijnskosten. Prins Bernhard Cultuurfonds financiert dit onderzoek, PwC Strategy& voert het uit. We verwachten de resultaten in maart 2019.
– Hierna volgt onderzoek (op mesoniveau) naar de effecten op ouderen. We hebben de overtuiging dat kunstparticipatie voor ouderen van grote betekenis is. Maar er is nog te weinig zicht op hoe dit werkt, zo bleek ook uit de Kennissynthese Kunst en positieve gezondheid (SCP, 2017). Onze fondsen financieren samen met VSBfonds de projecten die mee willen doen aan dit onderzoek. ZonMw financiert het onderzoek zelf, met middelen van de ministeries van VWS en OCW. Dit onderzoek wordt medio 2020 afgerond.
– In 2020 bundelen we de uitkomsten van deze onderzoeken in een magazine, aangevuld met verhalen van ouderen en mensen die voor hen zorgen: wat heeft deelname aan kunstprojecten voor hen betekend, in hoeverre heeft dit hun leven en dat van hun naasten veranderd?

Het is onze bedoeling om in de tweede helft van 2020 de resultaten van al dit onderzoek in een symposium naar buiten te brengen. Dan geven we ook het startsein voor het Lang Leve Kunst Fonds.

 

Delen