A A A

Thuis in deze Tijd, goed oud worden

Wij zijn samen met Stichting RCOAK, in 2016 gestart met het themaprogramma Thuis in deze Tijd. We willen met dit thema eraan bijdragen dat mensen op een goede manier oud worden en zich ook als oudere thuis voelen in deze tijd, in hun eigen buurt.

In de afgelopen jaren hebben wij stap voor stap inzicht verkregen in wat hiervoor nodig is. En dat is veel. Het komt neer op een nieuwe visie op ouderdom als zelfstandige levensfase. En we zijn tot de conclusie gekomen dat Thuis in deze Tijd meer is dan een themaprogramma. Het gedachtegoed dat hierachter zit ligt ten grondslag aan alles wat ons fonds voor ouderen beoogt: goed oud worden. Daarom laten we Thuis in deze Tijd als themaprogramma los. We gaan wel verder met de kennisbijeenkomst die we in dit kader hebben ontwikkeld en met In je Uppie.

Workshop
We ontwikkelden een kennisbijeenkomst Thuis in deze Tijd en gaven deze workshop tweemaal aan vrijwilligers en andere relaties van de Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij (KNHM), in Goes en in Zutphen. Een beknopte versie van de workshop hebben we ook tijdens twee congressen aangeboden. De deelnemers leren veel over wat oud worden betekent en wat het met je doet. Dit is vooral nuttig voor organisaties die met ouderen en ouder wordende vrijwilligers werken. Voor nogal wat deelnemers bleek de workshop best confronterend, maar ook inspirerend; mensen herkenden wat er werd verteld. In 2020 zullen we de workshop op meer plekken gaan geven, onder meer in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij, het netwerk Nederland Zorgt Voor Elkaar en wellicht seniorenorganisatie KBO-PCOB.

In je Uppie
Het project In je Uppie van de organisatie UP! speelt in op de eenzaamheid onder veel ouderen die alleen wonen. In je Uppie faciliteert groepsgesprekken over existentiële thema’s, waarover je niet zo gemakkelijk praat. Bijvoorbeeld spijt of rouw. In een goed groepsgesprek kun je je verhaal kwijt, je krijgt aandacht, ervaart (h)erkenning en het kan leiden tot nieuwe contacten. Serieuze thema’s worden ‘licht’ gebracht. De gesprekken vinden plaats onder deskundige leiding in een veilige, gezellige context. De meeste initiatieven willen eenzaamheid aanpakken door samen dingen te doen. UP! richt zich daarentegen meer op samen zijn. Ouder worden is in een aantal opzichten een eenzaam proces. Bewustwording van wie je werkelijk bent en wat je belangrijk vindt, vraagt dat je verder durft te kijken dan het plaatje dat je omgeving al kent. Met In je Uppie heeft UP! een methodiek ontwikkeld om ouderen op een laagdrempelige én verdiepende manier met zichzelf en elkaar in gesprek te brengen.

 

Delen