A A A

Lang Leve Kunst Fonds (LLKF)

Het programma Lang Leve Kunst wordt wel het grootste eenzaamheidspreventie programma van ons land genoemd. In 2019 hebben we belangrijke stappen gezet op weg naar de vorming van een Lang Leve Kunst Fonds.

Dit fonds gaat projecten en programma’s financieren die zich richten op actieve kunstbeoefening door ouderen. Het Prins Bernhard Cultuur Fonds heeft zich aangesloten bij dit initiatief van ons fonds en Stichting RCOAK. Het uiteindelijke doel van het Lang Leve Kunst Fonds is dat er in iedere gemeente voldoende aanbod is van kunstprojecten voor elke oudere die hiervoor belangstelling heeft.

Ontschotting – integrale financiering
Bijna iedereen die kunstprojecten voor ouderen wil organiseren, stuit op de bekende schotten: de wethouder welzijn die verwijst naar zijn collega van cultuur etc. Wij hebben het afgelopen jaar gesprekken gevoerd met wethouders, vertegenwoordigers van zorgverzekeraars en deskundigen. Met het Lang Leve Kunst Fonds hopen we een voorbeeld van integrale financiering te kunnen stellen, zónder deze schotten. Sterker nog: alleen projecten die over actieve kunstbeoefening gaan én bedoeld zijn voor (kwetsbare) ouderen, maken kans op een bijdrage.

Relevante ontwikkelingen
Het beoefenen van kunstvormen bevordert de mentale en fysieke gezondheid en het algehele welbevinden, zo bevestigt een recente analyse van 900 onderzoeken door de Wereldgezondheidsorganisatie. Minister Van Engelshoven (OCW) heeft aan de Tweede Kamer het Programma Cultuurparticipatie aangekondigd waarmee zij de toegankelijkheid van en deelname aan cultuur wil vergroten voor zoveel mogelijk verschillende groepen, waaronder ouderen. Dit programma loopt van 2021 tot 2024. Het Fonds voor Cultuurparticipatie, waarmee wij samenwerken, gaat dit programma uitvoeren. Financieringsorganisatie ZonMW heeft een ontwikkelagenda Cultuur en Langdurige Zorg opgesteld. En in januari 2020 publiceerde de Raad voor de Volksgezondheid het advies ‘De derde levensfase: het geschenk van de eeuw’. Dit advies pleit voor een realistisch en volledig beeld van de diverse groep jonge ouderen die onze samenleving rijk is. Mensen in de derde levensfase zouden vaker en op een passende manier kunnen worden uitgenodigd om deel te blijven nemen aan de maatschappij.

Delen