A A A

Gehonoreerde aanvragen

Fonds Sluyterman van Loo heeft in 2017 231 aanvragen gehonoreerd, ofwel ca 65% van de behandelde aanvragen. We hebben minder aanvragen kunnen behandelen dan in 2016 omdat we veel tijd hebben moeten besteden aan de implementatie van een nieuw projectadministratiesysteem.

In de categorie ‘Intergenerationeel’ zien we een bescheiden groei in het aantal aanvragen, evenals in de categorie ‘Ontmoeting’, waarin ook vaak intergenerationele elementen zitten.
In 2017 hebben onze projectadviseurs in samenwerking met stadsdeel Amsterdam Oost, voorlichtingsbijeenkomsten gehouden en konden aanvragers pitchen. Het aantal aanvragen uit en gehonoreerde projecten in Amsterdam nam hierna toe.
Projecten van organisaties met een niet-westerse achtergrond bereiken ons slechts sporadisch, in 2017 waren het zelfs minder dan daarvoor.

Categorie-indeling
In 2016 hebben we de categorie-indeling gewijzigd; geel is nieuw, oranje is oud. Premieplan telt in dit overzicht mee als één project.

Alle door Fonds Sluyterman van Loo gehonoreerde projecten staan op de projectenpagina van de website.

 

 

 

 

 

 

 

 

Delen