A A A

Samenwerkingspartners

De Amsterdamse Stichting RCOAK is veruit onze belangrijkste samenwerkingspartner. Onze fondsen werken al sinds 2002 intensief samen, met name in de thematische subsidieprogramma’s. Er staat niets op papier, maar deze volstrekt informele samenwerking is zeer succesvol en heeft veel mogelijk gemaakt. We hebben een vergelijkbare doelstelling, maar zijn heel verschillend van karakter. We vinden elkaar op de inhoud en in de drive om nieuwe wegen te verkennen.

Premieplan
Premieplan geeft een financiële stimulans aan honderden kleine activiteiten voor het welzijn van ouderen door de opbrengst van geldinzamelacties te verdubbelen met maximaal € 2.000,-. NOV (Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk) voerde tot voor kort deze regeling uit die ooit door Stichting RCOAK en ons fonds is bedacht. In 2018 hebben we de voorbereidingen getroffen om Premieplan onderdeel te maken van het crowdfunding platform Voor je Buurt. Tot eind 2018 was het mogelijk om op de vertrouwde wijze (via onze partners NOF, KBO-Brabant etc.) een aanvraag in te dienen, waarbij NOV zorgde voor de administratieve afwikkeling. Er zijn in het najaar van 2018 meer aanvragen dan gebruikelijk ingediend. De financiers van Premieplan (Stichting RCOAK, ons fonds en Fonds 1818) hebben daarom extra budget beschikbaar gesteld.

Stichting Pape-Fonds en Stichtingen Anslo’s Hofje – De Eendracht
Op verzoek van Stichtingen Anslo’s Hofje en De Eendracht (Amsterdam) en Stichting Pape-Fonds (Den Haag) selecteren we jaarlijks een aantal projecten die zij meefinancieren. We verzorgen ook de administratieve afhandeling. Vanuit het beschikbare budget van Pape-Fonds hebben we in 2018 negen projecten voor met name de meer kwetsbare ouderen ondersteund. Namens Stichtingen Anslo’s Hofje en De Eendracht hebben we vijf projecten in Amsterdam en omgeving gehonoreerd.

Delen