A A A

Overzicht subsidieverstrekking

Het budget voor 2017 was € 1.498.150 voor de reguliere subsidies plus € 160.000 voor Premieplan. Dit was samen € 1.658.150. We hebben hiervan € 1.575.311 besteed.

Spending rule
De financiële ruimte voor de aanvragen bepaalden we aan de hand van de omvang van ons vermogen, de hoogte van de uitgaven in 2016 en de te verwachten beleggingsopbrengsten. Deze spending rule zorgt ervoor dat de middelen voor activiteiten geleidelijk fluctueren en dat ons vermogen zijn koopkracht op de lange termijn behoudt.
Bij de afwijzingen viel het op dat dit steeds vaker gaat om aanvragen die buiten onze criteria vallen en die onze verplichte quickscan eigenlijk had moeten afvangen. Als mensen wenselijke antwoorden invullen, houdt de quickscan dat helaas niet tegen.

Delen