A A A

Overige samenwerking

  • Fonds Sluyterman van Loo maakt sinds tien jaar deel uit van de Samenwerkende Fondsen Cariben.
  • Fonds Sluyterman van Loo is lid van de FIN, brancheorganisatie van vermogensfondsen. De directeur neemt tweemaal per jaar deel aan de Algemene Leden Vergadering en aan het jaarlijkse Grote Fondsen Overleg; hij is lid van de Commissie Ledenwerving. De beide projectadviseurs bezoeken tweemaal per jaar het door de FIN georganiseerde Projectadviseurs overleg.
  • We zijn initiatiefnemer en lid van het Filantropisch Gilde van de Oude Kerk Amsterdam, dat in totaal negen leden (alle vermogensfondsen) telt. In opdracht van het Gilde bogen een vijftiental jonge professionals en enkele studenten en scholieren zich in het vroege voorjaar van 2018 een weekend lang over een vraagstuk. Wat betekent in onze huidige maatschappij kwetsbaarheid en hoe kunnen vermogensfondsen zich hiertoe verhouden? Deze Mini Denktank presenteerde zijn bevindingen volgens het model van de Nationale Denktank. Zij herhaalden dit tijdens de najaar ALV van de FIN voor 25 fondsen. Mede op basis van deze presentatie onderzoekt het Gilde het opzetten van een Social Impact Bond in samenwerking met de Gemeente Amsterdam.
  • Onze twee projectadviseurs nemen tweemaal per jaar deel aan het Ouderenfondsenoverleg. De zeventien participerende fondsen bespreken gemeenschappelijke thema’s.
  • Fonds Sluyterman van Loo is lid van het Landelijk Fondsenoverleg (onderdeel van de FIN), dat driemaal per jaar samenkomt bij de Protestantse Diaconie Amsterdam. Onze directeur vertegenwoordigt het fonds.
  • We zijn, in de persoon van de directeur, vertegenwoordigd in de Raad van Toezicht van de Stichting Urgente Noden Haarlem en omstreken.
  • Ons Fonds is voor vijftig procent aandeelhouder van InvestMZ b.v., een maatschappelijk investeringsfonds.
Delen