A A A

Categorieën projecten

Cultuur
Mede door het programma Lang Leve Kunst zien we dat deze categorie gestaag groeit. Cultuur is onze grootste categorie geworden zowel in aantal projecten als budget. We ondersteunden in 2018 72 projecten (in 2017 42) voor totaal ruim € 0,4 mln. Muziek- en zangprojecten spanden de kroon met op enige afstand theater gerelateerde projecten.
Voorbeeldproject: Stichting Laudio, ‘Mia’.

Deskundigheidsbevordering
Het aantal gehonoreerde aanvragen in deze categorie loopt al enkele jaren langzaam terug. Er zijn minder aanvragen voor opleiding van vrijwilligers in hospices, voor computercursussen of aanvragen gericht op mantelzorgers. Dit laatste heeft mogelijk te maken met de (nog) beschikbare gelden bij zorginstellingen vanuit het overheidssubsidieprogramma Waardigheid en Trots. We zien toenemende aandacht voor aan dementie gerelateerde projecten.
Voorbeeldproject: Stichting Carint Reggeland Groep, ‘Dementievriendelijk Hengelo en Borne’.

Intergenerationeel
In 2018 is het aantal intergenerationele projecten sterk teruggelopen ten opzichte van 2017 (van 30 naar 20). Een verrassing want het aantal aanvragen in deze categorie nam juist de afgelopen jaren toe. We zien in vergelijking met voorgaande jaren relatief meer projecten met basisscholen. Ouderen en jongeren voeren dan bijvoorbeeld samen creatieve activiteiten uit, zoals tekenen, dansen of toneelspelen. Of ouderen assisteren leraren en delen voor de klas hun kennis en ervaring. Een mooi voorbeeld hiervan is Stichting Leergaloos, waarbij 45 ouderen op 30 scholen in de regio Utrecht actief zijn. We zagen het aantal maatjesprojecten waarbij jongeren met ouderen op stap gaan of helpen met klusjes, afnemen.
Voorbeeldproject: VOF Oma’s Soep, project ‘Oma’s Soep’.

Ontmoeting
Deze categorie betreft vooral buurtactiviteiten die proberen ouderen ‘erbij’ te halen en het sociale netwerk van de groeiende groep zelfstandig wonende ouderen wat te vergroten. Het gaat om zeer uiteenlopende activiteiten, bijvoorbeeld met een buurtbuddy naar de film, of samen koken en eten.
Voorbeeldproject: Stichting Hart van Hoop, ‘Ontmoeting – Verbinding – Ontwikkeling’.

Recreatie
We hebben in 2018 56 projecten in deze categorie ondersteund, een verdere vermindering ten opzichte van de laatste twee jaren (resp. 71 en 85 projecten). Deze cijfers hebben vooral te maken met de door ons gehanteerde categorie-indeling. Nogal wat projecten die we voorheen onder recreatie opnamen, zijn in de categorie cultuur terechtgekomen. We hebben, in lijn met voorgaande jaren, weer veel uitstapjes ondersteund. Bijvoorbeeld boottochten, korte vakanties voor kwetsbare ouderen, kerstactiviteiten voor eenzame ouderen en uitstapjes in de stille zomerse weken. In de zomer zijn vrijwilligers en familie met vakantie en vallen veel activiteiten weg. Dit jaar ontvingen we wat minder aanvragen gericht op beweging en sport.
Voorbeeldproject: Stichting IVN Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid, ‘Samen vissen: Visserslatijn landelijke uitvoering’.

Meervoudige doelstelling
Deze categorie behelst initiatieven die twee of meer doelstellingen combineren.
Voorbeeldproject: Stichting Somaliërs in Haarlemmermeer, ‘Eenzaamheid bij Afrikaanse ouderen in de Haarlemmermeer’ + Vrijwilligers Centrale Deventer, ‘FIER &’.

Delen