A A A

Categorieën projecten

Cultuur
Het aantal toegekende cultuurprojecten is met 42 wat afgenomen t.o.v. 2016 (49 projecten). Maar in verhouding tot de andere categorieën bleven de bestede middelen gelijk t.o.v. het vorige jaar. Sinds het themaprogramma Lang Leve Kunst zien aanvragers ons duidelijk en blijvend als een fonds dat actieve cultuurparticipatie van ouderen ondersteunt.
Voorbeeldproject: Cultuur binnen de dijken, ‘Senioren in gevecht met de wind’.

Intergenerationeel
Net zoals in 2016 groeit deze categorie gestaag, zowel in aantallen gehonoreerde projecten (van 27 in 2016 naar 30 in 2017) als financieel, in verhouding tot de andere categorieën. We zien een lichte toename van het aantal scholen/studenten die participeren in intergenerationele projecten.
Voorbeeldproject: St. Artik.1 Midden Nederland, ‘De emigratie generatie’.

Deskundigheidsbevordering
Nadat we in 2016 een toename zagen van het aantal gehonoreerde aanvragen in deze categorie, liep dit in 2017 weer wat terug, zowel in aantallen projecten (van 35 naar 30) als in financiële zin. We zien wat minder projecten ter ondersteuning van mantelzorgers of computer(hulp) projecten voor ouderen. Wel zijn er onverminderd veel aanvragen voor training van vrijwilligers werkzaam in hospices.
Voorbeeldproject: Stichting Centrum Sociaal Vitaal, Alleen zijn voorbij’.

Ontmoeting
In deze categorie zien we een toename van gehonoreerde projecten (van 9 naar 13). De projecten richten zich vaak op ontmoeting met buurtbewoners, zowel ouderen onderling als met andere generaties. Het doel is het tegengaan van eenzaamheid en vaak ook het vergroten van zelfredzaamheid. Ouderen moeten immers langer thuis blijven wonen. Er is in het algemeen meer aandacht voor versterking van de sociale buurtcohesie.
Voorbeeldproject: Resto VanHarte, ‘Eenzame ouderen herfst-winter 2017-2018’.

Recreatie
Dit is de grootste categorie projecten, maar de bestede middelen en het aantal aanvragen liepen terug (van 85 naar 71). Er waren minder sportprojecten t.o.v. voorgaande jaren – toen we ook nog beweegtoestellen financierden. Uitstapjes en korte vakanties blijven onverminderd populair, maar het zijn er wat minder. Dit is mogelijk te verklaren door sluitingen van verzorgingshuizen en de (tijdelijk) extra beschikbare financiële middelen voor verpleeghuizen in het kader van Waardigheid en Trots.
Voorbeeldproject: Stichting Zaaigoed, ‘Zintuigentuin voor ouderen met visuele beperking’.

Meervoudige doelstelling
Het aantal gehonoreerde projecten is in 2017 afgenomen van 37 naar 31. De beschikbaar gestelde financiële middelen zijn afgenomen t.o.v. andere categorieën. We hebben hier geen sluitende verklaring voor. We zien iets minder aanvragen binnenkomen voor maatjes/burenhulp projecten.
Voorbeeldproject: Stichting Grenzeloos Geluid, ‘Mijn vader de Sterrekijker’.

Alle door Fonds Sluyterman van Loo gehonoreerde projecten staan op de projectenpagina van de website.

Delen