A A A

Caribisch deel van het Koninkrijk

In 2015 startten de Samenwerkende Fondsen Cariben (SFC)  het driejarig programma Samen Oud. Omdat de meeste projecten later begonnen, bevinden deze zich nog in het tweede of derde jaar. In 2018 heeft het fonds vier continueringsaanvragen uit Aruba en Bonaire toegekend. Het programma zal eind 2019 afgerond worden. Verder financierden we tien projecten op Curaçao, Aruba en Sint Maarten, voor een totaalbedrag van € 111.391,-.

Helpen we daadwerkelijk?
Fonds Sluyterman van Loo maakt sinds tien jaar deel uit van de SFC, samen met het Oranje Fonds, Kans Fonds, Kinderpostzegels Nederland, Innovatiefonds Zorgverzekeraars en, sinds 2018, Stichting RCOAK. Innovatiefonds Zorgverzekeraars houdt in 2019 op te bestaan. Hiermee valt de financiering weg van projecten die geheel op het terrein van gezondheid liggen.
De SFC zijn dankzij hun lokale adviseurs zeer toegankelijk. We ondersteunen gezamenlijk veel projecten, met name op de ABC eilanden en Sint Maarten. De noden zijn hoog. Dit geldt voor veel bevolkingsgroepen. Stichting RCOAK en ons fonds hebben het initiatief genomen om met externe hulp te onderzoeken met wat voor soort projecten en programma’s we optimaal kunnen bijdragen aan een betere levenskwaliteit van de oudere bewoners van Curaçao en Aruba. Onze lokale adviseurs hebben enthousiaste medewerking toegezegd aan dit onderzoek, dat we in 2019 zullen uitvoeren.

Delen