A A A

Caribisch deel van het Koninkrijk

Wij hebben in 2017 bij uitzondering een substantieel bedrag naar het Nederlandse Rode Kruis overgemaakt. Deze donatie van de ‘Samenwerkende Fondsen voor het Caribisch gebied van het Koninkrijk’ was gericht op noodhulp aan het door orkaan Irma zwaar getroffen Sint Maarten.

Tijdens een werkbezoek in november hebben wij geïnventariseerd wat er nodig was om de organisaties, waarmee we de afgelopen vijf jaar op het eiland samenwerken, in staat te stellen hun werkzaamheden voort te zetten c.q. weer op te starten. Onder deze desastreuze omstandigheden wordt een extra beroep op ngo’s gedaan, die in de haarvaten van deze kleine, gecompliceerde gemeenschap opereren. In een verkorte en sterk vereenvoudigde procedure hebben wij in december hun aanvragen behandeld en nog voor Kerstmis konden wij uitsluitsel geven
Voorbeeldproject: Fundashon Plataforma Kultural, ‘Antriol ta Baila! Antriol danst!’

 

 

 

 

 

 

Delen